Fremtidens ledere i politiet

Program ledersamling 2017
Norges politilederlags ledersamling handler i år om fremtidens ledelse. Last ned programmet her.

Torsdag 11. og fredag 12. mai møtes over 100 ledere fra politi- og lensmannsetaten på Gardermoen. Temaet for NPL's årlige ledersamling er "Fremtidens ledere". - Endringstakten i politiet øker og det et åpenbart at også kravene og forventningene til ledere endres i fremtiden, sier forbundsleder Geir Krogh.

Lederkonferansen på Oslo Scandic Airport Hotell er den niende i rekken hvor vi inviterer alle medlemmene til en faglig og ikke minst sosial samling, fortsetter Krogh. Mange opplever konferansen som et godt sted hvor man både får direkte kommunikasjon med overordnet ledelse, gode ledelsesfaglige foredrag og interessante debatter.

- Ledersamlingene i Norges Politilederlag er kjent for et aktivt publikum.

Torsdagen starter opp med innlegg både fra politidirektøren, riksadvokaten og justis- og beredskapsministeren. - Det er ingen selvfølge at politidirektør Odd Reidar Humlegård, riksadvokat Tor-Aksel Busch og justisminister Per Willy Amundsen kan stille samtidig på en torsdag ettermiddag i mai. - Jeg er svært glad for at topplederne våre stiller opp på ledersamlingen vår og på den måten kan være med å klargjøre forventinger og utfordringer for medlemmene, sier Krogh. Deltakerne vil også få muligheten til å stille spørsmål og komme med kommentarer. Ledersamlingene i Norges Politilederlag er kjent for et aktivt publikum. Det er store muligheter for at topplederne vil få med seg mange nyttige råd og innspill tilbake.

Fredagen er viet ledelsesfaget. Vi starter med professor Tom Carp som bl.a. forsker på politiledelse i praksis. Vi følger opp med en spennende paneldebatt om fremtidens ledere. Panelet er sammensatt av politiledere, HR-direktøren og en professor i ledelse. Her vil det bli mulighet til få et innblikk i hva som forventes av oss i fremtiden og jeg håper at også deltagerne henger seg på med spørsmål og innlegg, sier Krogh.

Ledersamlingen avsluttes med tre «speed foredrag» fra tre av våre ledermedlemmer. Vi startet med dette konseptet for to år siden og det har blitt svært populært, både for de som blir utfordret og for deltagerne. Speedforedragene gir medlemmene mulighet til å kunne dele erfaringen fra egen lederpraksis og samtidig gir det oss et innblikk i andres lederhverdager. I år har vi utfordret en kommunikasjonsrådgiver, en visepolitimester og en seksjonsleder i Politidirektoratet.

- Et godt ledernettverk kan være gull verdt.

- Jeg håper deltagerne benytter anledningen til å lene seg tilbake, ta en pust i bakken og bruke pausene godt til å bli bedre bli kjent med nye eller gamle kollegaer. - Et godt ledernettverk kan være gull verdt i en hektisk lederhverdag, avslutter Geir Krogh.

Last ned programmet her.

Last ned samleartikkel fra ledersamlingen her. 

Publisert 08 mai 2017 09:54