Norges Politilederlag blir en del av Parat

NPL_og_Parat
Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud (t.v.) og NPL-leder Geir Krogh kan glede seg over en felles fremtid under Parat-paraplyen.

Representantskapet i Norges Politilederlag (NPL) besluttet i går å melde fagforeningen inn som en medlemsgruppe i Parat. – Dette er et samarbeid vi har store forventninger til, sier forbundsleder Geir Krogh.

Tekst og foto: Anne L. Buvik

- Hvorfor valgte NPL denne løsningen?
- Vi hadde behov for en samarbeidspartner. Vi er en forholdsvis liten organisasjon med små ressurser, så vi trenger noen med større muskler og mer robusthet, sier Krogh, og fortsetter: - Parat er en profesjonell fagorganisasjon som organiserer andre forbund, og det blir en god partner for oss.

Norges Politilederlag vil fortsatt organisere ledere på alle nivå og fagområder

- Vurderte forbundsstyret andre samarbeidspartene?
- Vi har sett oss rundt blant de som organiserer andre grupper i politiet. For oss ble det mest naturlig å søke samarbeide innenfor YS stat. Parat organiserer allerede en organisasjon i politiet, Parat i politiet, og vi har allerede hatt et godt samarbeid med dem i mange år, både om partssamarbeidet i politi- og lensmannsetaten og i forbindelse med Hovedtariffavtalen. Dette samarbeidet vil vi nå få mulighet til å utvikle videre. Samtidig vil vi fortsatt være to ulike fagorganisasjoner og ivareta vår egenart. Norges Politilederlag vil fortsatt organisere ledere på alle nivå og fagområder, mens Parat i politiet har hatt mest fokus på sivilt ansatte. Det blir spennende å se hva et tettere samarbeid under samme paraply kan føre til i fremtiden, sier Krogh.

- Men den viktigste grunnen, som gjør meg trygg på valget, er at Parat har et sammenfallende verdisyn og er en løsningsorientert organisasjon. I likhet med oss er man innstilt på å spille på lag med arbeidsgiver for å få det beste resultatet for alle parter. Samtidig har Parat også kompetanse og ressurser til å ta en konflikt om nødvendig, i langt større grad enn vi har alene, understreker Krogh.

Vedtaket i NPLs representantskap var enstemmig.
- Ble du overrasket over den helhjertede oppslutningen?
- Kanskje litt, jeg hadde nok ventet noen flere motforestillinger. Samtidig har vi gjort et godt forarbeid, både sentralt og lokalt. Det har vært en god og grundig debatt, også i lokallagene. Og det er betryggende å få full tillit, det gjør meg trygg på at det er en riktig beslutning og at medlemmene ser det samme som landsstyret.
Under debatten på representantskapet kom det frem at medlemmene ønsker å beholde navnet Norges Politilederlag, uten noen form for tilføyelser. Og slik vil det bli.

- Parat har vært klare på at de ikke stiller noe krav om at vi endrer navn for å synliggjøre tilknytningen. Da viderefører vi både navn og profil uendret, sier Krogh.

- Hva er fremdriftsplanen?
- Vi starter umiddelbart arbeidet med en rammeavtale for å avklare de økonomiske og administrative forhold oss imellom. Vi vil lage en tidsplan og sette et tidspunkt for når den formelle tilknytningen vil skje. Vi ønsker å ha god fremdrift, uten at vi har noen bråhast, sir Krogh.

- Vi har ønsket oss en lederorganisasjon i Parat

Forbundsleder Hans-Erik Skjæggerud i Parat var til stede på ledersamlingen på Gardermoen, og han uttrykte stor tilfredshet med at NPL nå bli en organisasjon under Parat-paraplyen.
- Vi har ønsket oss en lederorganisasjon i Parat, og vi kjenner hverandre godt allerede og har samarbeidet i lengre tid. Jeg har store forventninger til dette samarbeidet, og ser frem til de kommende forhandlinger, sier Parat-lederen.

Les mer i artikkel på parat.com.

Publisert 12 mai 2017 09:39