Utvalg for sivil rettspleie

Representantskapet i NPL opprettet 11. mai 2017 et utvalg for sivil rettspleie. Hensikten er å ivareta medlemmenes interesser innen fagfeltet sivil rettspleie. Videre skal det være en pådriver for utvikling av ledelse, metode, samarbeid og organisering innen fagfeltet og ivareta NPL’s internasjonale samarbeid bl.a. gjennom vårt medlemskap i den internasjonale namsmannsorganisasjonen (UIHJ).

Utvalget bestående av fire medlemmer med bakgrunn og interesse innen fagfeltet. Medlemmene velges for fire år, men slik at to og to velges annen hvert år. Leder velges hvert annet år. 

Utvalget for sivil rettspleie består i perioden 2019 - 2021 av følgende medlemmer:

Utvalget for sivil rettspleie består i perioden 2019 - 2021 av følgende medlemmer:

Namsfogd Lillian Borge Bersaas (leder)
tlf 920 44 596
lillian.bersaas@politiet.no

Seksjonssjef Audhild Notø
tlf 992 86 531
audhild.noto@politiet.no

Namsfogd Øyvind Time
tlf 971 94 532
oyvind.time@politiet.no

Seksjonssjef Tore Eid
tlf 911 28 408
tore.eid@politiet.no

 

 

 

 

 

Publisert 16 juni 2017 09:44