Digitalisering og globalisering truer fremtidens arbeidsliv

NSO konferansen 2017
Fra NSO konferansenen på Island 2017: Thomas Lynge Madsen fra HK stat i Danmark mente at fagforeningene må være en del av utvikling bl.a. ved å satse på kompetanse og utdannelse.

- Hva skal statens rolle være og hvordan vil de ansatte bli påvirket av endringene i arbeidsmarkedet? Vil roboter overta arbeidet og kunstig intelligens erstatte byråkratene, spurte leder av SFR på Island, Arni Jonsson ved åpningen av årets konferanse for tillitsvalgte i staten i de Nordiske landene.

Tekst og foto: Forbundsleder Geir Krogh

Mandag 12. og tirsdag 23. juni var den Nordiske statstjenestemannsorganisasjonen samlet i Siglufjørdur på Island. Konferansen bestod av til sammen 60 delegater fra de Nordiske landene (inkl Færøyene). Norge stilte med en solid delegasjon på 10 representanter fra YS Stat organisasjonene.

NSO konferansen 2017
Det er igjen stor aktivitet i Siglufjørdur på Island, selv om sildefiske tok slutt i 1969. Det nye hotellet (Hotel Siglo) ligger midt i havneområdet.

Historisk plass
Konferansen var lagt til Siglufjørdur fordi byen er interssant for Islands historie, forklarte SFR lederen videre. Det var Islands sildeby med mye rikdom. Og svært viktig for Islands økonomi. Da silden forsvant i 1969 kom dårlige år både I Siglufjørdur og I hele landet. Islendingen er vant til opp- og nedturer.
- Nå er vi midt i en oppsving igjen og vi bruker penger både på reise og hus. Selv om vi vet at nedgangen kommer må vi nyte de gode tidene mens det varer. Vi er sesongarbeidere, forklarte Arni Johnsson. Vi holder ut de dårlige tidene og venter på neste sesong.

Neoliberalisme, globalisering og ny teknoligi
Det var tre gjennomgående temaer under konferansen; politiske endringer, den teknologiske utviklingen og globalisering. En av foredragsholderne, Stefan Olafsson fra universitet på Island gav oss en god bakgrunn for temaene. Neoliberalismen preger poltikken i flerer og flere land, med mer og mer med økt markedsstyring, privatisering og avreguleringer. Teknologien fører til et åpnere samfunn med et internasjonalt finans- og arbeidsmarked. Globaliseringen støtter på mange måter opp under den politiske utviklingen. Samtidig øker den teknologiske utviklingen og gir nye muligheter for automatiseringer innen for mange bransjer. Maskinen utkonkurerer menneskene, forklarte Olafsson.

Angrep på de etablerte institusjonene
Britta Lejon lederen av fagforbundet ST i Svergie fulgte opp med å peke på at de etablerte institusjonene i samfunnet er under angrep. Hun viste bl.a, til Trump i USA og prosessene etter statskuppet i Tyrkia. - Dette angår oss alle. Statskuppet i Tyrkia blir brukt som en undskylding til å avskjedige lærere, dommere og politi, som ikke hadde noe med statskuppet å gjøre. Mange av disse er fagorganiserte. Hun viste også til Polen og Ungarn hvor de etablerte institusjonene angripes og til at det i Svergie har det vært konkrete angrep på asylmottak og migrasjonsverket.
- Den nordiske samarbeidsmodellen er avhenig av tillit til systemen e og kompetansen til de som jobber der, fortsatte hun. Tilliten er avhengig av våre institusjoner fungere som det skal. I Sverige ser vi tegn på at den svenske statsforvaltnignen ikke lenger fungerer som den skal, la hun til.

Automatisering
Som fagforenignsleder var Britta spesielt opptatt av fire trender i samfunnet: Automatiseringen, klimaendringene, migrasjonen og de internasjonale utfordringene. Hun viste bl.a. til en kortfilm om automatiseringen og anbefalte oss alle å se den. Se videoen "Humans Need Not Apply" på Youtube.

- Det vil bli færre arbeidsplasser i samfunnet og behovet for mer fleksible kompetanse vil øke, sa hun. Fagorganisasjonen må stille krav om kompetanseutvikling i takt med utviklingen i samfunnet. Fagforeningene kan være en viktig motkraft til neoliberalismen. Vi tilbyr folk å engarsjere seg for å gjøre sin arbeidsplass og samfunnet bedre, avluttet Lejon.

NSO konferansen 2017
Den norske delegasjonen på konferansen, men Ys Stat leder Pål N Arnesen i spissen.


Den fjerde industrielle revolusjon
Thomas Lynge Madsen fra HK stat i Danmark fulgte opp med at vi nå snakker om Den fjerde industrielle revolusjon. Kunstig intelligence, robotisering og automatisering er allerede en realitet. - 40 % av våre arbeidstimer kan automatiserer av løsninger som allerede eksisterer, hevdet han.
- Vi må prøve å være i forkant og tidlig inne i utviklingsprosessene, fortsatte Madsen. Det kommer nye roller og nye jobber som vi må bidra til at de ansatte behersker.

10 nøkkelferdigheter
Robert Farestveit, økonom i Islanske landsorganisasjonen ASI, fulgte opp neste dag med en gjennomgnagn av 10 ferdigheter som vil være nødvendig i arbeidslivet for å kunne møte fremtidens utfordringer:
• Kritisk tenkning
• Kompleks problemløsning
• Kreativitet
• Lede og administrere mennesker
• Koordinering med andre
• Emotionell intelligence
• Vurdering og beslutningstaking
• Service orientering
• Forhandlinger
• Kognitiv felksibilitet

Temaene engasjerte tydelige deltagerne. Det ble mange friske diskusjoner og erfaringsdelinger rundt bordene. Det var enighet om at fagforeningene ikke må stå i veien, men delta aktivt i utviklingen.

Danmark neste
Det ble også tid til sosialt samvær med uhøytidlige konkurranser og bl.a. besøk på sildemuseet og det lokale ølbryggeriet i Siglufjørdur. Nå overtar Danmark ledervervet i NSO og arrangerer neste konferanse 28. - 31. august i 2018 i Svendborg på Fyn.

Se mer om konfernasren på YS Stat sine Facebooksider.

Publisert 19 juni 2017 09:42