Politiledelse mot 2025

Invitasjon
Invitasjon til konferansen "Politiledelse mot 2025"

Norges Politilederlag inviterer politiledere til dagskonferansen "Politiledelse mot 2025" 7. februar 2018. Temaet er inspirert av POD's nye strategi; "Politiet mot 2025" og vi setter fokus på fremtidens lederutfordringer. Konferansen markerer samtidig NPL's 125 års jubileum. 

Vi vet at kriminalitetsbildet endres og blir mer komplekst. Digitaliseringen gjør verden mindre og mer automatisert. Gjerningsstedet flyttes fra gata til data. Samtidig forventer borgerne fortsatt at politi kommer når de trenger det og løser oppgavene basert på lokalkunnskap. Vi spør derfor hvordan ledere i politiet kan møte forventningene i 2025.

Temaene for konferansen er følgende: 

  • Historisk tilbakeblikk på politilederollen
  • Trender og utvikling frem mot 2025
  • Hva forventes av politiledere i 2025
  • Handlingsrom for ledelse i 2025

Vi har fått med oss mange dyktige ledere og kompetansepersoner for å belyse temaene

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Leder Stortingets justiskomité Lene Vågsli (Ap)

2. nestleder Stortingets justiskomité Peter Frølich (H)

Direktør NTNU/CCIS Sofie Nystrøm

Professor BI Jan Ketil Arnulf

Leder for taktisk etterforsking Kripos, Eivind Borge

Virksomhetsutvikler offentlig privat samarbeid i POD, Anne-Cathrine Gustafson

Tidligere politimester i Østfold, Otto Stærk

Last ned invitasjoen her.

 

Publisert 13 november 2017 08:51