Min lederhverdag: Dag Sture Strøm

Dag Sture Strøm
Dag Sture Strøm (43), politioverbetjent ved Vest-Lofoten Lensmannskontor og leder av NPLs lokallag i Nordland.

I denne spalten får sentrale politiledere ni spørsmål om sin lederhverdag, og får anledning til å dele tanker og synspunkter. Denne gangen er turen kommet til Dag Sture Strøm, politioverbetjent ved Vest-Lofoten lensmannskontor.

 

   Tekst: Anne L Buvik, foto: Privat

 

Fortell kort om din bakgrunn og din nåværende stilling.
Jeg er opprinnelig fra Bodø, men har bodd på Leknes i Lofoten de senere år. Jeg ble ferdig på PHS i 2001, og har jobbet innenfor en lang rekke fagområder i etaten, blant annet etterforskning, etterretning, operativt, som etterforskningsleder og ti år som hundefører, for å ha nevnt noe. Siden 2013 har jeg vært fast stedfortreder ved Vest-Lofoten lensmannskontor, hvor jeg driver med operativ tjeneste og forebyggende arbeid.

Hvorfor har du valgt en lederjobb?
Jeg har et stort engasjement for å utvikle egen organisasjon. Det er givende å være med på å utvikle måten vi organiserer og drifter oss på for å bidra til bedre kvalitet på det vi gjør, og en større effektivitet. Dessuten er det et faktum at jeg liker å ha en travel og hektisk hverdag, og jeg liker utfordringer. Dermed ble jeg leder.

Hvilke egenskaper mener du er viktige for en god leder?
Det er veldig viktig å være bevisst på lederrollen. For meg et en av de viktigste egenskapene lojalitet. Lojalitet handler om det meste. Men her kan nevnes at om er man lojal mot regelverk, instrukser og lover, er det et godt grunnlag for å lykkes. Videre må en god leder være ærlig og til å stole på. Folk må behandles positivt, med respekt, slik at de blir sett og inkludert. Tilbakemeldinger må tas på alvor. Det er en krevende og mangfoldig jobb å være leder.

Hva anser du som dine største utfordringer i lederrollen?
Mengden av arbeidsoppgaver kontra tid og ressurser. Det er ikke alltid samsvar her, og da blir resultatet ofte etterslep, ad hoc-løsninger og dårlig samvittighet, samt frustrerte ansatte. Det er vanskelig å balansere mellom oppgavemengden og det å skape forutsigbare rammer for de ansatte.
Hvordan er vilkårene og rammene for å utøvelse av ledelse i politi- og lensmannsetaten?

Det avhenger nok av størrelsen på gruppen du leder, hva de har av ressurser og struktur, og hvor du selv sitter plassert i organisasjonen. Ved små og mellomstore tjenestesteder, som her, må lederen være en del av «produksjonsleddet», og det blir mindre rom for utøvelse av ledelse. Jeg tror man kunne gjort en enda bedre jobb med mer tid satt av til å lede.

Hvilke utviklingsmuligheter ser du for deg selv i etaten?
Jeg trives utmerket med det jeg gjør i øyeblikket. Men med tiden er det aktuelt å søke nye utfordringer, og min oppfatning er at mulighetene alltid er til stede om man selv har lyst og motivasjon til å gripe dem.

Hva betyr nærpolitireformen for deg?
Jeg har vært engasjert i reformen siden arbeidet startet. Det er ingen tvil om at politiet har vært overmodent for forandringer. Jo lengre vi har kommet i prosessen, dess sterkere har troen blitt på at dette kommer til å bli bra. Ettersom de første brikkene har falt på plass, ser vi resultatet.

Etterforskningsløftet har allerede gitt uttelling i form av bedre kvalitet i det vi gjør, og effektiviteten øker. Den nye operasjonssentralen i Bodø er svært profesjonell og server patruljene på en særdeles god måte. Om vi får de ressursene som skal til, tror jeg vi skal kunne bygge videre på et meget godt grunnlag.

Når og hvorfor ble du medlem i Norges Politilederlag?
Jeg ble medlem i begynnelsen av 2016 fordi jeg ønsket å være i en organisasjon som hadde fokus på lederne i politiet. Etter å ha deltatt på min første ledersamling samme år, ble jeg helt overbevist om at dette var riktig for meg. Kvaliteten på ledersamlingene og betydningen av at den videreføres kan ikke overdrives. Nå er jeg blitt leder i lokallaget, og ser frem til å kunne innvirke og få innflytelse på et enda høyere nivå. En spennende utfordring, selv om det betyr enda flere jern i ilden!

Hva bør være NPLs viktigste satsningsområder i fremtiden?
Fortsette å fokusere på å være en organisasjon for ledere, hvor rammevilkårene for politiledere settes i fokus. På den måten kan NPL være en pådriver og premissleverandør for utviklingen i etaten. Så må det jobbes for fortsatt medlemsvekst – det er nødvendig om vi skal ha en reell mulighet for innflytelse.

Publisert 22 november 2017 08:51