Parats juridiske avdeling: - Hjelp når du trenger det

Anders Lindstrøm
Anders Lindstrøm er leder Parats juridiske avdelingen.

– Medlemmene i Parat skal være sikret et ekstremt profesjonelt tilbud, sier Anders Lindstrøm, som leder Parats juridiske avdeling.

Tekst og foto: Vetle Daler

Lindstrøm sier at terskelen for å kontakte juristene i Parat skal være veldig lav. Vi har åpne linjer på telefon og e-post. Slik blir en av våre advokater involvert i saken så raskt som mulig. Korte kommunikasjonslinjer bidrar til at medlemmet får hjelp før saken blir uaktuell, sier Anders Lindstrøm, som understreker at han ønsker at tillitsvalgte løser flest mulig saker.

– Partene er best egnet til å løse sitt eget problem. Men enkeltmedlemmer har også rett til å gå rett til oss. Kort sagt kan medlemmene forvente å få hjelp når de trenger det, enten det gjelder omstillinger, oppsigelser, endringer i arbeidsavtaler, arbeidstidsordninger, lønnskrav, feriespørsmål, ansatterepresentasjon, nedbemanninger, mobbing og trakassering eller annen konflikthåndtering, sier han.

Stor avdeling
Anders Lindstrøm leder Parats juridiske avdeling, med åtte jurister pluss en sekretær. – Parat har en relativt stor juridisk avdeling til å være fagforening. Vi har satset mye på høy kompetanse for å gi et godt kvalifisert juridisk tilbud til medlemmene. Vi har rekruttert bredt, og har et stort spekter av erfaringsbakgrunner for å matche de behovene medlemmene har, sier Anders Lindstrøm.

– Basisvirksomheten vår er service til medlemmene om alt som handler om arbeidsforholdet. Behovet for rask bistand og rådgivning er sterkere enn tidligere, fordi vi har fått et mer dynamisk arbeidsliv. Coaching av tillitsvalgte er en sentral jobb for både juridisk avdeling og forhandlingsavdelingen. Vi overlapper hverandre mye, og jobber ofte i team, forteller avdelingslederen.

Tung faglig aktør
– Vi har relativt mange rettslige prosesser, blant annet fordi vi har mange konkurranseutsatte bransjer, for eksempel flybransjen. Stillingsvernsaker er det vi har vi mest av. De er ofte egnet for forlik, og løses ofte i møter med arbeidsgiver. Men mange saker går videre, og medlemmene får da større tyngde og gjennomslagskraft overfor arbeidsgiver fordi de har en tung faglig aktør i ryggen med en profesjonell juridisk avdeling, sier advokaten, og fortsetter:

– En annen fordel er at Parat dekker saksomkostninger, også hvis vi taper saken. Skal man ha mulighet til å imøtegå en usaklig oppsigelse er man avhengig av å ikke bære den økonomiske risiko som søksmål innebærer. De aller færreste vil kunne gjøre dette.

Gratis rådgivning
Som en ekstra medlemsfordel har alle medlemmer rett til en time med fri rettshjelp hvert år. Dette er et populært gode, forteller Lindstrøm.
– Gjengangere her er arvespørsmål, boligrett og testamente. Dette er et lavterskeltilbud som medlemmene er veldig fornøyde med, de opplever å få mye ut av den timen, sier Anders Lindstrøm.

Publisert 22 desember 2017 12:17