Parat-lederen: Velkommen i vårt fellesskap

Hans-Eirik Skjæggerud
Hans-Eirik Skjæggerud er leder av paraplyorganisasjonen Parat.

– På vegne av Parat ønsker jeg NPL velkommen inn i vårt gode fellesskap. Vi er entusiastisk og optimistisk med tanke på hva vi kan få til sammen innenfor politietaten i fremtiden, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Tekst og foto: Vetle Daler

Skjæggerud mener NPL med sin tydelige lederprofil vil være en velkommen tilvekst i Parat som allerede organiserer mange ledere på ulike nivåer i både offentlig og privat sektor.

– Gjennom sitt vedtak bidrar NPL til en fornuftig utvikling av det organiserte arbeidslivet der ressursene samles til det beste for fellesskapet. Sammen blir vi sterke og kan oppnå bedre løsninger og resultater for våre medlemmer, sier Parat-lederen.

Dette er Parat
Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), med 35 000 medlemmer i alle sektorer i arbeidslivet, i de fleste yrker og bransjer.

Parat ble etablert i januar 2005 gjennom en fusjon mellom Flerfaglig fellesorganisasjon (2fo) og Privatansattes fellesorganisasjon (Prifo).

Parats hovedkontor er lokalisert i Lakkegata 23 på Grønland i Oslo, med regionkontorer i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø.
Parats 65 ansatte er fordelt på følgende avdelinger: Juridisk, forhandling, service, kommunikasjon, region og genereralsekretærens stab.

Parat har åtte selvstendige underorganisasjoner (Parat Nav, Parat Media, Farmasiforbundet, Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Veritas funksjonærforening (VEFF), Norges Politilederlag (NPL), Parat Kabinforbund og Norsk pilotforbund), og en rekke forskjellige medlemsgrupper og -nettverk.

Les mer på Parat.com.

Publisert 22 desember 2017 12:21