Velkommen til jubileumskonferansen «Politiledelse mot 2025»

Spørreundersøkelse
Som en del av forberedelsen til konferanse har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant studentene på B1 ved Politihøgskolen. Her er hva de svarte på hva som vil prege jobbhverdagen i 2025.

Norges Politilederlag feirer 125 år onsdag 7. februar og inviterer konferansen "Politiledelse mot 2025". Vi setter fokus på fremtidens lederutfordringer og kompetansebehov. Det er åpenbart behov for et kompetanseløft for å kunne bekjempe dagens og fremtidens kriminalitet.

Programmet består av både et historisk tilbakeblikk på lederrollen og fokus på fremtiden. Vi vet at kriminalitetsbildet endres og blir mer komplekst. Digitaliseringen gjør verden mindre og mer automatisert. Gjerningsstedet flyttes fra gata til data. Samtidig forventer borgerne fortsatt at politi kommer når de trenger det og løser oppgavene basert på lokalkunnskap. Vi spør derfor hvordan ledere i politiet kan møte forventningene i 2025.

Konferansen vil foregå mellom kl 13 -17 på Håndverkerens kurs og konferansesenter i Rosentranz gate i Oslo. Den er åpen for pressen.

Konferansen streames på Norges Politilederlags Fb-sider: facebook.com/politilederen

Her er programmet for konferansen:

Program
Program for konferansen "Politiledelse mot 2025"

 

Publisert 04 februar 2018 16:45