Jubileumsboka er klar

Anne L Buvil og Geir Krogh
Jubileumsboka, «Fra lensmann til politileder» ble lansert under markeringen 7. februar. Her takkes fagbokforfatter Anne L. Buvik for et godt arbeid med lensmannsetatens historie. (Foto: Vetle Daler, Parat)

«Fra lensmann til politileder» er tittelen på boka som omhandler Norges Politilederlags historie de siste 25 år. Den ble lansert under jubileumsmarkeringen 7. februar, og er nå til salgs i Parats nettbutikk.

Beslutningen om å gi ut en jubileumsbok ble fattet på ettersommeren i fjor, og arbeidet har gått unna på rekordtid. Forfatter er journalist og fagbokforfatter Anne L. Buvik, som har jobbet for NPLs publikasjoner siden våren 2015. En redaksjonskomité bestående av Geir Krogh, Otto Stærk, Jonny Nauste og Svein Stuberg har deltatt i arbeidet og bidratt som medforfattere på enkelte kapitler.

Boka
Jubileumsboka «Fra Lensmann til Politileder» er utgitt av Norges Politilederlag og skrevet av fagbokforfatter Anne L. Buvik.

Boka ble til slutt på 120 sider, og beskriver de viktigste utviklingstrekkene i politi- og lensmannsetaten de siste 25 år, men selvfølgelig med ekstra blikk på hva som har skjedd med lensmennene. Det gjelder både strukturelt og rent fysisk, med endring i lokaliteter, hjelpemidler og med rollen og posisjonen i samfunnet.

Utviklingen i Norges politilederlag er også grundig dokumentert, ikke minst transformasjonen fra Norges Lensmannslag via Norges Lensmanns- og politilederlag og så endelig Norges Politilederlag. De åtte lederne som har sittet siden 1993, har også fått komme til orde for å gi sin vurdering av viktige hendelser i deres ledertid.

Litt fremtidsrettede tanker er det også gitt plass til gjennom et intervju med politidirektør Odd Reidar Humlegård, gjort i desember 2017.

Og for å bryte opp i alvoret – boka gir også plass til en rekke muntre historier fra en lensmanns dagligliv, og en del kuriøse fakta rundt lensmannsbegrepet og lensmannsrollen. Boka har følgende kapitteloverskrifter:
• En 800 år gammel merkevare
• Hva skjedde med lensmannskontoret?
• Sivile oppgaver i endring
• Endringer i politioppgaver
• Økonomi- og virksomhetsstyring – en ny hverdag
• Lensmannen blir politileder
• Fra Lensmannsprosjektet til Politiarbeid på stedet
• Kvinner som lensmenn
• Ny struktur – eller kanskje ikke?
• Er lensmannen snart historie?
• Fra Norges lensmannslag til Norges politilederlag

Bestill boken i Parat’s nettbutikk.

Publisert 02 mars 2018 11:06