Fremtidsrettet feiring av 125 år

Guro og Lene
Norges Politilederlag feiret 125 år 7. februar ved å arrangere konferanse «Politiledelse mot 2025». Stortingspolitikerne Guro Angell Gimle (H, til venstre) og Lene Vågslid (Ap) deltok i paneldebatten om fremtidens kompetansebehov og detaljstyringen av politiet.

7. februar feiret Norges Politilederlag sine 125 år. Det ble en feiring med fremtidsrettet perspektiv, uten at man på noen måte glemte å kaste et blikk over skuldra og ta med seg det beste av fortiden videre.

Anne 

 Tekst og foto: Anne L. Buvik

 

I løpet av de 25 år som er gått siden 100 års-jubileet, har både politi- og lensmannsetaten gjennomgått store, til dels dramatiske endringer. Lensmannen er blitt mindre synlig til fordel for politilederen, Politi-Norge har gjennomgått flere omorganiseringer og to store reformer, og kriminalitetsbildet har endret seg radikalt.

Se foredragene fra konferanse her.

Norges Lensmannslag ble stiftet i 1893. I 1993 var det storslagen feiring av jubileet, med Kongen og justisministeren til stede. Markeringen av 125 år ble ikke fullt så storslagen, men kanskje enda mer progressiv. På selve jubileumsdagen ble det avviklet to arrangementer, konferansen «Politiledelse mot 2025» og jubileumsmiddag på kveldstid. Begge arrangementer ble holdt i Håndverkeren i Oslo, et lokale som ligger på samme sted som de første landsstyremøtene i «laget» fant sted for ett og et kvart århundre siden.

Thor-Kleppen Sættem
Statssekretær Thor Kleppen Sættem luftet tanken om en langtidsplan for politiet.

Fortid og framtid
Konferansen hadde god deltakelse, og hadde en rekke interessante foredragsholdere på programmet. NPL-styremedlem Anne-Margrethe Ruud og kommunikasjonssjef i YS Øyvind Olufsen var myndige og dyktige konferanseledere. Justisminister Sylvi Listhaug hadde annonsert sin deltakelse, men ble forhindret av en innkallelse til Stortinget, og statssekretær Thor Kleppen Sættem gikk inn i hennes sted. Han hilste fra minister og departement, og i sitt innlegg kom han blant annet innom overdreven detaljstyring av politiet fra politisk hold, og luftet muligheten for å opprette en langtidsplan for politiet – noe i retning av nasjonal transportplan. Han understreket også den høye tillit politiet i Norge nyter blant publikum, og hvor viktig det er å bevare denne.

Les også: Stor tillit, men skyer i horisonten 

Otto Stærk
Otto Stærk tok forsamlingen gjennom den nære politi- og lensmannshistorie.

Tidligere leder av NPL og tidligere politimester i Østfold, Otto Stærk, var den som tok tilhørerne med på et historisk tilbakeblikk på utviklingen de siste 25 år. Stærk har selv gitt aktive bidrag til denne utviklingen, og fokuserte mye på den endrede hverdagen innføringen av mål- og resultatstyring medførte for lensmennene og øvrige politiledere. Han var også innom endringene i lederrollene i politiet de senere år. Ikke minst hendingen 22/7 medførte sterkt fokus og endringskrav.
Så overtok politidirektør Odd Reidar Humlegård med noen vyer om strategi og forventninger til fremtidens politiledere. Han uttrykte også et håp om at Nærpolitireformen skal bli den siste, store reformen i overskuelig fremtiden, og at man i stedet har en jevn og sikker utvikling. Nullstilling av alt og store reformer tar mye energi og fokus bort fra oppgavene.

Odd Reidar Humlegård
Politidirektør Odd Reidar Humlegård håper tiden for de store reformer nå er over.

Inn i ukjent landskap
Forventninger til fremtiden handlet det også om da Ragnar Eggesvik fra Parat presenterte noen resultater fra spørreundersøkelsen NPL og Parat har foretatt blant førsteårsstudentene på Politihøgskolen.

Les også: Politistudenter med forventninger til politiledere

Anne-Cathrine Gustafson
Anne-Cathrine Gustafson, Politidirektoratet, holdet et godt innlegg om samarbeid med andre samfunnsaktører.

Videre innledet Eivind Borge, Kripos, Anne-Cathrine Gustafson, POD og Hilde Widerøe Wibe fra Adelia om «Kriminalitet mot 2025» fra ulike ståsteder, som nye kriminalitetstrender og utviklingstrekk, hvordan samarbeid med andre samfunnsaktører skal utvikles og bli bedre, og hvilke digitale utfordringer lederne står overfor i fremtiden. Noe stoff var kjent, noe var tankevekkende, og noe understreket at mer enn noensinne er vi på vei inn i et ukjent landskap.

Jan Ketil Arnulf
Professor Jan Ketil Arnulf fra BI viste forsamlingen et bilde av fremtiden.

Akkurat det samme understrekte professor Jan Ketil Arnulf fra BI som skulle forelese om «Ledelse i et framtidsperspektiv». Han hadde på forhånd lansert at han kom til å vise et bilde av fremtiden, ettersom han visste akkurat hvordan den kom til å se ut. Gjennom sitt underholdene foredrag, hvor han blant annet viste frekvensen i bruken av ord og deres plass i språket gjennom tidene for å demonstrere sammenheng mellom ordvalg og utviklingstrekk, bygget han opp forventningen mot sin store «avsløring». Det var nesten litt Dan Brown-inspirert, og finalen var ikke ulik den man gjerne finner i konspirasjonsforfatterens bøker: Fremtiden er et blankt, hvitt felt. Vi vet ikke. Vi må bare vente og se. Arnulf hadde forresten et tankevekkende poeng i sitt foredrag: Alle snakker om ledelse – men ennå har ingen definert innholdet i ordet!

Er det handlingsrom?
Politimester Ingar Bøen fikk forsamlingen ned i mer nærliggende problemstillinger da han innledet dagens avsluttende paneldebatt under tittelen «Er det handlingsrom for ledelse i politiet?» Temaet var balansegangen mellom politikernes ønsker om å detaljstyre og politiledernes ønske om å ha handlingsrom.

Ingar Bøen
Politimester i Møre og Romsdal, Ingar Børen, innledet til paneldebatten om handlingsrom for ledelse. Han var fornøyd med mye, men misfornøyd med graden av politisk detaljstyring.

Stortingspolitikerne Lene Vågslid (Ap) og Guro Angell Gimle (H) møtte NPL-leder Geir Krogh i panelet. Linjene i debatten var velkjente; hvor mye skal og bør politikerne få styre, hvor mye er styrt av politikernes ønske om å «hilse hjem», og hvor mye skal de som er faglige kvalifiserte for det, få lov til å styre? Politikerne vedgikk villig at balansekunsten kan være vanskelig. Alle er enige om at mye detaljstyring fra politikernes side er uønsket og bør begrenses, samtidig som det er viktig vise handlekraft. Debatten ble både frisk og livlig, og spesielt justiskomiteens nye leder Line Vågslid, bet godt fra seg. En spennende avslutning på en faglig vellykket dag.

Jonny Nauste
Tidligere leder Jonny Nauste var en ivrig tilhører på konferansen.

Les også: Politiledelse mot 2025

Deltagere
Konferansen «Politiledelse mot 2025» samlet full sal i Håndverkeren i Oslo.


Jubileumsfest
Et par timer etter avsluttet konferanse var et syttitalls gjester tilbake i håndverkersalen igjen til jubileumsmiddag under ledelse av konferansier Tore Salvesen, nestleder i NPL.

Her ble det, for uten god mat og drikke, overbrakt hilsninger og gratulasjoner samt gaver fra ulike organisasjoner og institusjoner, gjerne ledsaget av gode historier og muntre historieglimt. Og selv leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, måtte medgi at «det er bedre å være organisert i NPL enn ikke å være organisert i det hele tatt». Han høstet selvsagt rungende applaus for det!

Sigve Bolstad
Forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, deltok på konferansen og var blant gratulantene under jubileumsmiddagen. (Foto: Vetle Daler)

Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen fikk æren av å avslutte med å takke for maten og dele noen minner.
Boka «Fra lensmann til politileder» (se egen sak)  har blitt til på rekordtid, og ble utdelt til alle deltakerne på konferansen. Forfatter Anne Buvik fikk takk og blomster ved innledningen på festmiddagen. Dessuten hedret NPL alle sine ledere siden forrige jubileum, åtte i tallet, hvorav sju hadde anledning til å være til stede. Det var som konferansieren utbrøt: «Å være leder i NPL ser ut til å være en garanti for et langt og godt liv!».

Forbundslederne
Nåværende og tidligere forbundsledere samlet under jubileumsmiddagen. Fra venstre: Geir Krogh, Jonny Nauste, Geir Magne Aanestad, Per Erik Skaugerud, Otto Stærk, Jon Kristoffersen og Steinar Ravlo.

Les også: Jubileumsboka er klar 

Publisert 02 mars 2018 12:15