Forbundslederen har ordet: Ny statsråd, fremtiden og mangfold

Geir Krogh
Forbundsleder Geir Krogh får ordet i forbindelse med utsendelsen av nyhetsbrevet Politilederen.

Vi har i dag sendt ut nyhetsbrevet Politilederen nr 2 2018. Det handler om ledelse i et fremtidsperspektiv og om behovet for flere kvinner blant ledere i politiet. I tillegg kommenterer forbundsleder Geir Krogh statsrådskiftet. 

Av forbundsleder Geir Krogh

Justisministere kommer og går - Nærpolitireformen består
Med utnevnelsen av Tor Mikkel Wara som justis-, beredskaps- og innvandringsminister har vi fått den fjerde statsråden siden Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i 2015, alle fra Frp. Etter én uke kan vi notere en bra første touch på ballen. Allerede dagen etter utnevnelsen var han på talerstolen i Stortinget og fikk etter hvert flertall mot forslaget fra Sp om en stedlig lensmann på alle tjenestestedene. Dagen etter frontet han nye lovforslag bl.a. om utvidet mulighet for punktbevæpning.

Waras bakgrunn i First House har skapt støy. Han bakgrunn er etter min oppfatning uproblematisk. Wara har et langt yrkesliv bak seg etter at han sluttet på Stortinget på 90-tallet og erfaring fra konsulent og lobbyvirksomhet må være helt greit for en statsråd. Det var ikke bakgrunnen fra First House som gjorde at Listhaug måtte gå. Nå er han over i en ny rolle. Det avgjørende er hvordan han «bekler embetet» og klarer å gjennomføre regjeringens politikk. Dette innebærer avveiinger av mange hensyn og ikke minst tett samhandling med fagforeningene. Vi har tillit til han som statsråd og skal gjøre vårt beste for at han skal bli en god justisminister for etaten.

Les også: Store forventinger til ny justisminister

Ledelse i fremtiden
Professor Jan Ketil Arnulf sjokkerte nok mange på Jubileumskonferansen vår i februar med uttalelsen om at ledelse ikke er løsningen, men selve problemet. Ledere skal lede mot en fremtid som ingen vet hvordan vil bli. Det eneste vi kan være sikre på er at fremtiden blir annerledes enn i dag. Vi har derfor intervjuet Arnulf for å dykke dypere i begrepet ledelse og fremtiden. Han har mange tankevekkende perspektiver det er verdt å lytte til. For oss i politiet er det viktig å merke seg hans perspektiver på kart og terreng. Kartet, eller plan og rammeskriv og arbeidspakker i vårt tilfelle, stemmer sjelden med terrenget. Lokale tilpasninger og prøving og feiling må til for å finne den beste måten å organisere og samhandle på.

Les også: Ledelse – et begrep uten innhold?

Behov for flere kvinner i ledelsen
Gina Rolfsen Røvik er en bauta i politi- og lensmannsetaten i arbeidet for økt kvinneandel i politiet. Personlig kjenner vi hverandre godt etter å to år i samme klasse på politiskolen. Hun var den andre kvinnelige lensmann da hun overtok som lensmann i Lebesby 1988. Hun brenner fortsatt for lederutvikling, spesielt for kvinner, noe som har ført henne inn i en sentral rolle i politiets mentoringsprogram i 2008. Hun stilte spørsmål om hvorfor kvinner ikke søkte lederjobber, hva kan vi gjøre for å få dem til å prøve seg og hvordan kan lederkandidatene utvikles og ivaretas? Røvik avdekket selve problemet. Det er ikke bare kvinnene i politiet som trenger å endre seg, det er nødvendig å endre hele ledelseskulturen.

Les også: Brenner for arbeidsmiljø og lederutvikling

Mentoringsprogrammet er nå landsomfattende og involverer mange politiledere enten som mentorer eller adepter. Vi er på god vei mot en ny, mer åpen og mangfoldig ledelseskultur, men det er langt igjen. Siste tall fra Politidirektoratet viser at andelen kvinnelige politiledere nå så vidt har bikket 20 %.

 

 

Publisert 13 april 2018 09:10