Åpenhet og tillit tema for politilederene

Knut Morten Johansen
Statssekretær Knut Morten Johansen ble fort en omsvermet mann.

I dag og i morgen er ca. 100 deltaker samlet på Norges Politilederlags lederkonferanse på Gardermoen. Konferansen ble innledet i ettermiddag med hilsninger fra ulike samarbeidspartnere.

Tekst og foto: Anne L. Buvik

NPL har arrangert lederkonferanser i en årrekke, men det er første konferanse etter at NPL ble en del av Parat fra årsskiftet. Dette gjenspeiler seg blant annet med god deltakelse fra den andre politifagforeningen i Parat, Parat Politiet.

Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) fra Justis- og beredskapsdepartementet fikk æren av å være første taler. Han hilste fra justisminister Tor Mikkel Wara, som ikke hadde anledning til å være til stede. Johansen påpekte at ministeren er avhengig av gode innspill, både med positivt og negativt fortegn, for å kunne fortsette å kjempe for gode bevilgninger til politiet i statsbudsjettet. Han inviterte til konkret samarbeid og kontakt, og hadde en liten «kø» av politiledere hos seg allerede ved konferansens første pause!

Geir og Tore
Leder og nestleder i NPL, Geir Krogh (t.v.) og Tore Salvesen, på plass i salen.

Videre var det hilsener fra YS ved nestleder Erik Kollerud, fra Carl Marius Michelsen, leder NTL politiet, Marianne Børseth Hansen, andre nestleder i Politijuristene, og hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth.

Konferansen fortsetter i ettermiddag med foredrag av riksadvokat Tor-Aksel Busch og assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Laili og Tor Jørgen
Møteledere i to dager er Laila Totland Langeland fra NPL og Tor-Jørgen Johnsen fra Parat Politiet.
Publisert 24 mai 2018 15:54