Jonny Nauste nytt æresmedlem i NPL

Jonny og Geir
Jonny Nauste er nytt æresmedlem i NPL. Han mottok utmerkelsen av dagens leder Geir Krogh.

Tidligere forbundsleder Jonny Inge Nauste ble utnevnt til nytt æresmedlem i Norges Politilederlag under festmiddagen på lederkonferansen på Gardermoen i går kveld. Et enstemmig representantskap sto bak utnevnelsen.

Tekst og foto: Anne L. Buvik

Æresmedlemskap tildeles for spesiell verdifull innsats og lang og tro tjeneste. Nauste ble medlem i Norges Lensmannslag i 1989 – da han var lensmann i Asker. Allerede tre år etter ble han lokallagsleder i Akershus lensmannslag, og videre i det sammenslått lokallaget Akershus og Østfold lensmanns- og politilederlag fra 2004 – 2005.

Han var leder av Norges Politilederlag (tidligere Norges Lensmannslag) fra 2008 til 2016, og den leder som har sittet lengst i moderne tid. I sin tid som leder var Jonny Nauste meget respektert og nøt stor tillit i forhold til både medlemmer, overordnet ledelse, politikere og samarbeidspartnere. Han var også sentral i en revitalisering av NPL, og opplevde en betydelig medlemsvekst i sin lederperiode.

Jonny Nauste er namsfogd i Asker og Bærum, og har hatt en spesiell interesse for faget sivil rettspleie. Han har målbevisst arbeidet for å utvikle faget på nasjonalt og internasjonalt nivå. Spesielt kan fremheves arbeidet på å melde organisasjonen inn i den internasjonale namsmannsforeningen (UIHJ) i 2005, og arbeidet med å arrangere to nordiske insolvenskonferanser i Norge, Oslo i 2003 og Bergen i 2011.

Han har gjennom hele sitt virke vært en god representant for politi- og lensmannsetaten og en ekte tillitsmann i de vervene han har hatt for Norges Politilederlag.

Jonny Nauste er nå ett av fire æresmedlemmer i NPL. De andre tre er Steinar Ravlo, Svein Stuberg og Otto Stærk. Æresmedlemmer har møte- og talerett i NPLs representantskap.

Publisert 25 mai 2018 10:53