Tore Salvesen runder 60

Tore Salvesen
Tore Salvesen fyller 60 år i dag og er intervjuet av BT. (Faksimile fra BT 15.11.18)

Nestleder i Norges Politilederlag, Tore Salvesen, fyller 60 år i dag. I den anledning er han intervjuet av Bergens Tidendene. - Tore har hatt en viktig rolle både som nestleder i landsstyret og tidligere som lokallagsleder i lokallaget. Han og satt tydelige spor etter seg i fagforening. Vi ønsker han lykke til med jubileet, sier forbundsleder Geir Krogh.

Klipp fra Bergens Tidende 15.11.18:

I snart 40 år har Tore Salvesen arbeidet i politiet. Torsdag fyller politiinspektøren 60 år.

Jubilanten er mest kjent for sin innsats for å opprettholde lov og orden i Bergen vest. Dit kom han i 1985.

Han var lenge kjent som lensmann Harald Andersens makker. Sammen var de synlige i avisspaltene i Bergen, ikke minst fordi det var utfordringer i Loddefjord og Laksevåg på 1980- og 1990-tallet.

- Jeg var i flere år spesielt opptatt av bekjempelse av narkotikakriminalitet. Samtidig hadde jeg vel også et sosialarbeidergen innebygget, sier Salvesen.

- Jeg ønsket å hjelpe folk videre og var med å starte Albatrossen ettervernssenter der jeg fortsatt er nestleder i styret, fortsetter han.

Fra 2007 og frem til i vår var han stasjonssjef ved det som i dag heter Bergen Vest politistasjon. I vår skiftet han arbeidsplass og ble seksjonsleder for etterforskning av drap og grov vold ved Vest politidistrikt.

Norsk politi har utviklet seg mye siden Salvesen begynte som aspirant ved Austrheim og Fedje lensmannskontor i 1979. Han er klar på at alt ikke var bedre før.

- Vi var barn av vår tid og utførte arbeidet annerledes enn i dag. Regelmessig rykket jeg alene ut til oppdrag, for eksempel husbråk. Kolleger gjorde det samme. I dag ville det være fullstendig utenkelig og uansvarlig. Det har vært en rivende utvikling i politiet, mener Salvesen.

Han forteller at politiyrket har satt sitt preg på familien. Konen fungerte tidvis som telefonsentral da han ble oppringt hjemme for å løse oppdrag på kveld og natt.

Han og kollegene prioriterte også forebygging gjennom mange år i Laksevåg og i Lodde­fjord. Et nært samarbeid ble inngått med beboere, lag, organisasjoner og næringsaktører i bydelen, blant annet Vestkanten.

Krimfri påske og Sommer i Bergen vest var to av tiltakene for å hindre at bydelens innbyggere brøt loven.

- Selv om både forebygging og etterforskningsfaget alltid har stått meg nær, har jeg tatt min tørn av operative oppdrag i Bergen vest, sier han.

De siste årene har han også brukt fritiden til en egen privat gransking av egen slekt. Salvesen ble overrasket over funnene.

Før ham var det faktisk fem lensmenn i slekten. Tippolde­faren Salve Andreas Salvesen var lensmann på Moi i Rogaland.

I forbindelse med 60-årsfeiringen reiser han dit sammen med konen og et vennepar for en markering på den gamle lensmannsgården. Deretter fortsetter de videre sørover, til hjemkommunen Vennesla.

- Der blir det ny feiring, med gamle kamerater fra opp­veksten, forteller han.

Jubilanten er gift og har to barn og tre barnebarn som han er umåtelig stolt over.

Tore Salvesen sitter også som nestleder i Norges Politilederlag, en fagforening for politiledere.

Publisert 15 november 2018 07:39