Saksdokumenter representantskapsmøte

Her vil dokumentene for representantskapsmøte legges fortløpende ut.

Saksliste

Beretning 2018-2019

Forslag til handlingsprogram 2019 - 2021

Forslag vedtektsendringer

 

Kjøreplan for møtet:

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Tirsdag 5. mars

16:00 – Velkommen ved Geir

16:10 – Hilsen fra Politidirektoratet ved Kristin Kvigne

16:40 – Informasjon fra Gjensidige v/Ann Kristin Mobakk og Mona Strand Furuseth

17:00 – Pause

17:15 – Hilsen fra nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen

17:30 – Åpning av Representantskapet v/Geir

19:30 – Apretife

20:00 – Middag 

Onsdag 6. mars

09:00 – Forts. Representantskapet

11:30 – Lunsj

12:30 – Verving og vekst i Parat v/Ragnar Eggesvik

13:00 – Opplæring medlemsregister v/Freddy Pedersen

13:45 – Diverse informasjon fra forbundskontoret v/Geir og Marit

14:30 – Avslutning

Publisert 04 mars 2019 12:30