Lederkonferansen 2019: Lederskap i endringens tid

NPL lederkonferanse
Meld deg på årets lederkonferanse

Årets lederkonferanse arrangeres torsdag 5. og fredag 6. september på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Konferansen er samarbeidsprosjekt mellom NPL og Parat og et ledd økt satsning på ledermedlemmer i Parat. Temaet er tidsaktuelt: "Lederskap i endringens tid." 

Her er program Lederkonferansen 2019

Torsdag 5. september

10:30 – Registrering og noe å bite i

11:30 – Åpning v/ NPL og Parats ledelse

12:00 – Hilsning fra Justis- og beredskapsdepartementet

12:30 – Status politiet – politidirektør Marie Benedicte Bjørnland

13:00 – Lunsj

14:00 – Reform og endringsledelse – Cathrine Filstad, BI

14:30 – En politirolle i endring – Christin Thea Wathne, OsloMet

15:30 – Panelsamtale – Om å sette retning og skape mening
- Filstad, Wathne og Bjørnland

16:30 – Riksadvokatens time

17:15 – Erfaringer fra teaterledelse – regissør Marit Moum Aune 

20:00 – Middag

Fredag 6. september

09:00 – Åpning 

09:10 – Norge skal være en digital ledestjerne – Torgeir Waterhouse, IKT Norge

10:00 – Digital transformasjon – Tale Sjølsvik, Oslo Met

11:00 – Avlære for å lære – Arild Raaheim, Universitet i Bergen

11:25 – Prioriteringens kunst – Jan Kjetil Arnulf, Bi

12:15 – Speed foredrag – «min lederhverdag i endringens tid»
Ledere fra Nav, forsvaret og politiet er utfordret til å dele erfaringer fra sin lederhverdag.

13:00 – Avslutning – lunsj

Meld deg på lederkonferansen her.

 

 

Publisert 04 april 2019 13:10