Hvorfor mitt engasjement i Norges Politilederlag

Av Øystein Holt, politistasjonssjef i Tønsberg

Stadig vekk ser vi og hører negative utsagn om ledere i norsk politi. Uttrykk som ”hvor er ledelsen” og ”hva skal ledelsen gjøre med dette” osv. osv. gjentar seg. Man trenger ikke å gå lengre enn til å lese bloggene på PF’s hjemmesider før en kan lese kritikken fra politiansatte mot ledere helt opp til Politidirektør og Justisminister.

Jeg skal ikke her ta stilling til denne kritikken, men registrer at den er tilstede.
Dessverre er det vel også sånn at norsk politi opp gjennom årene også må erkjenne at beslutninger eller avgjørelser av ledere ikke alltid har vært de riktige og de mest fornuftige i forhold til resultatet.

Min tilnærming er heller hvilke forutsetninger gir vi norske politiledere for å kunne utføre et godt lederskap i nær samhandling med de ansatte?  
Hvilke utviklingsprogrammer har vi i vår etat og i politidistriktene i forhold til lederutvikling?
Ja, jeg vet at vi har LOU 1 og LOU 2, men hvor mange kommer inn på det hvert år?
Og jeg vet at vi også har Lederseminarer for toppledere og et topplederprogram, men hvilken organisatorisk ledelsesutviklingsprosesser har vi? Er dette satt i noe system?

All ledelsesutvikling starter når man blir leder for første gang. Derfor må denne viktigste fasen først tas på alvor. Det å bli førstegangsleder er å gå fra fagperson til leder og mestre en helt ny rolle. Alle har startet som førstegangsledere, og de aller fleste av oss har kjent på følelsen av å bli kastet ut i det, og begynne å lede ved siden av fagområdet. Vi har også følt på behovet for mer kunnskap om dette, og noen av oss har søkt denne kunnskapen for det meste utenfor etaten. Andre har blitt ledere uten noen form for kompetanse.
Etter min mening er det å ta førstegangsledelse på alvor det viktigste i en lederutvikling og dette bør følges opp med annen type ledelsesutvikling på de forskjellige nivå oppover i lederskapet opp mot toppledelse. 

Norges Politilederlag er det eneste rene lederlaget i norsk politi.  
Gjennom å være det er NPL i posisjon til å sette ledelse og lederutvikling i fokus og enda mer på agendaen både sentralt, opp mot POD og PHS, i politidistriktene samt i egen organisasjon.
Jeg vet også at vår leder, Jonny Nauste ønsker å sette dette mer i fokus fremover og ønsker derfor selv å bidra til dette. Jeg har også sagt ja til å sitte i redaksjonskomiteen for dette magasinet, og håper gjennom det å komme med mine bidrag.

Jeg håper også at det er flere norske politiledere som ser dette behovet, ønsker å være med på dette og vil bli med i NPL fremover. NPL har som dere vet allerede arrangert flere lederseminarer for ledere og dette vil fortsette fremover. 
Vi trenger dette laget som en arena for utvikling av ledere i norsk politi.  

Publisert 29 april 2009 22:17