Landsstyret

Her er oversikt over faste medlemmer og vara til landsstyret i Norges Politilederlag 2019 - 2021

Marit Ellingsen
Forbundsleder

tlf: 916 71 720

marit.ellingsen@politilederen.no

Frank Gran
Nestleder og styremedlem
Østlandet

tlf 975 52 194

frank.gran@politiet.no

Tore Salvesen
Styremedlem Sør-Vestlandet 

tlf 957 32 080

tore.salvesen@politiet.no

Eli Anne Tvergrov
Styremedlem Midt-Norge

tlf 913 05 405

eli.anne.tvergrov@politiet.no

Frank Sletten
Styremedlem Nord-Norge

tlf 909 45 511

frank.magne.sletten@politiet.no

 

John Magne Aas
Sekretær 

tlf 997 15 376

john.magne.aas@politiet.no

Lillian Borge Bersaas
Leder utvalg for sivil rettspleie

tlf 920 44 596

lillian.bersaas@politiet.no

 

Varamedlem Østlandet
Jørn Arild Flatha
tlf 901 23 010

jorn.arild.flatha@politiet.no

 

Varamedlem Sør-Vestlandet
Kjetil Nygård
tlf 919 97 350

kjetil.nygard@politiet.no

 

Varamedlem Midt-Norge
Rune Halvorsen
tlf 480 10 772

rune.halvorsen@politiet.no

Varameldem Nord-Norge
Morten Hole
tlf 906 52 940

morten.hole@politiet.no

Publisert 02 desember 2016 15:30