Nye nettsider

Norges Politilederlag har fått nye nettsider. Nyheter og aktuelle fagartikler vil bli lagt ut under "Aktuelt"på de nye sidene - kortnavn: npl.no

 

Publisert 08 mai 2019 14:27