Politilederkonferansen 2018: «Åpenhet og tillit»

Konferansen 2018
Politilederkonferansen 2018

Norges Politilederlag inviterer til årets politilederkonferanse torsdag 24. og fredag 25. mai på Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen. Hovedtemaet i år er åpenhet og tillit.

Som på tidligere konferanser deltar topplederne i justissektoren med hilsninger og foredrag på den første dagen. Vi ser frem mot å høre «tonene fra toppen» og få en oppdatering på reform, straffesaksarbeidet og politiske saker.

Nytt av året er et innslag med historiefortelling som avslutning på torsdagen. Vi har utfordret Hege Merakerås fra «Den gode historien», som vil formidle en politileders hverdag. Det er interessant at noen ser på etaten med et annet blikk, samtidig som det kan løsne litt på lattermusklene.

Under hovedtemaet «Åpenhet og tillit» er det flere bolker på fredagen. Gjennom foredrag, debatter og deling av erfaringer håper vi å kunne belyse utfordringer rundt utvikling av en åpenhetskultur og et tillitsbyggende lederskap i politiet. Vi er spesielt glad for at politimester Kaare Songstad kommer og vil dele sine refleksjoner om varslinger og at sykehusdirektør, og tidligere politidirektør, Øystein Mæland, vil dele sine erfaringer fra ledelsen av Norges største akuttsykehus.

Medlemmer i Parat kan melde seg på via kursportalen på parat.com.

Andre deltagere kan melde seg på via mail til post@politilederen.no. Husk å oppgi navn, telefonnummer og hvor mye av konferansen du ønsker å delta på.

Dersom du har problemer med innlogging og påmelding i medlemsportalen ta kontakt med medlem@parat.com

Frist for påmelding er 15. april.

Det er begrenset med plasser. Alle påmeldte vil få beskjed om de har fått plass innen 20. april.

Velkommen til Politilederkonferansen 2018.

Les artikkel fra fjorårets konferanse her. 

Her er foreløpig program for Politilederkonferansen 2018:

Torsdag 24. mai 14:00 (lunsj kl 13:00)
Åpning og hilsninger 
«Riksadvokatens time» ved riksadvokat Tor-Aksel Busch
«Status for utvikling av politiet» v/Politidirektør Odd Reidar Humlegård
«En politileders hverdag» v/Hege Merakerås - forteller i Den gode historien

Fredag 25. mai kl 09:00
Innledning til dagens tema

Tema: Varslinger i politiet
  «En politimesters erfaringer med varsling» – Kaare Songstad, politimester i Vest pd
  «Hvorfor varsles det og hva gjør dette med arbeidsmiljøet» – Cecilie Thorsen, psykologspesialist
  «Status for varslinger i politiet og hva gjør Politidirektoratet?» – Egil Svartbekk, seksjonsleder HMS, Pod
    Samtale mellom innlederne

Tema: Ledelse, kultur og holdninger
  «Evaluering av nærpolitireformen, med vekt på kultur, holdninger og ledelse» – Vivi Lassen – spesialrådgiver, Difi
  «Erfaringer fra endringsledelse i Norges største akuttsykehus» – Øystein Mæland, direktør Ahus
    Samtale mellom Lassen og Mæland om kultur og ledelse

Min lederhverdag «Åpenhet og tillit – i mitt lederskap»
    Geir Solem, PST leder i Øst
    Marianne Kalsveen, HR/HMS leder i PFT 
    Per Juell Larsen, Lensmann i Søgne og Sogndalen

Konferansen avsluttes med lunsj kl 13:00.

 

 

Publisert 05 mars 2018 13:25