Lokallagsledersamling 6. og 7.september 2017

er i år lagt til Lakkegata 23 i Oslo

YS Stat vil gi oss opplæring i tariff. I høst skal vi avgi tre høringsuttaleser; Påtalaeanalysen, Bevæpningsutvalget og Særoganutredningen. Disse kommer til å bli diskutert. 

Innmeldingen i Parat og samarbeidet med Parat er satt på dagsorden på dag to. Programmet finner du her. 

Publisert 26 juni 2017 10:57