Representantskapsmøte

Tirsdag 5. - onsdag 7. mars 2019. 

Kjøreplan Representantskapsmøte 2019

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Tirsdag 5. mars

16:00 – Velkommen ved Geir

16:10 – Informasjon fra Gjensidige v/Ann Kristin Mobakk og Mona Strand Furuseth

16:30 – Åpning av Representantskapet v/Geir

17:00 – Pause

18:00 – Hilsen fra Politidirektoratet ved Kristin Kvigne

19:30 – Middag

Onsdag 6. mars

09:00 – Forts. Representantskapet

12:00 – Lunsj

13:00 – Verving og vekst i Parat v/Ragnar Eggesvik

13:30 – Opplæring medlemsregister v/Freddy Pedersen

13:00 – Opplæring lokallagsarkiv v/Geir og Marit

14:30 – Avslutning

Last ned saksdokumentene her.

Publisert 07 februar 2019 08:53