Nyheter

Enighet om nytt personalreglement

Frode Aarum, Seksjonsleder i Politidirektoratet                                                                                                                                                                                     Nåværende personalreglement er fra 2005. Som kjent er det i dag tre reglement, ett for Politidirektoratet, ett for Namsfogden i Oslo og ett for resten av etaten. Alle tre blir nå samlet i ett felles reglement. - Vi har fått mange gode innspill fra medlemmene, som vi har tatt med oss inn i forhandlingene, sier forbundsleder Jonny Nauste.

Publisert 11 februar 2015 09:14

Les mer …

Ny særavtale for reiser innenlands fra 1. januar 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, med virkning fra 1. januar 2015 og ut 2017.

Avtalen innebærer en sammenslåing av nåværende Særavtale for reiser innenlands for statens regning og Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting.

Kommentarene til den nye avtalen vil bli publisert i løpet av november. Kommentarene vil også bli innarbeidet i Statens personalhåndbok og blir 1. januar 2015 publisert påwww.lovdata.no/sph.

Innenlandsreiser foretatt til og med 31. desember 2014 skal følge enten Særavtale for reiser innenlands for statens regning eller Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting. Reiser foretatt fra 1. januar 2015 skal følge den nye avtalen.

I tillegg er det satsene justert i egen særavtale - se link her.

Publisert 21 november 2014 10:07

Ny omstillingsavtale i politi- og lensmannsetaten

Jonny Nauste, leder NPL- Jeg er svært glad for at vi har fått på plass en ny omstillingsavtale i politi- og lensmannsetaten, sier Jonny Nauste, leder av Norges Politilederlag. Samme med de øvrige personellorganisasjonene og Politidirektoratet har vi arbeidet med den nye avtalen siden høsten 2013 og avtalen, med vedlegg og veiledere vil bli et godt verktøy i forbindelse med de kommende omstillingsprossene. (Oppdatert 1.9.14 kl 15:30)

Publisert 29 august 2014 10:00

Les mer …

Ny ATB fra 1. april

Her er den nye ATB avtalen, gjeldende fra 1. april 2013 - 31. desember 2015. Legger også ved protokollen fra forhandlingene.

Publisert 30 januar 2013 20:51

Ikke krav om forhandling av nye tildelte stillinger

Politidirektoratet sendte ut en presisering 8. mars 2012 hvor det påpekes at det ikke er grunnlag for å kreve forhandlinger av nye stillinger tildelt gjennom budsjettet. Les brevet her (Ligger også under "Instruks og reglement").
Publisert 14 mars 2012 17:15