Sentrale planer, rapporter mv

Her legger vi inn sentrale planer, rapporter og dokumenter for politiledere:

 

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Overordnet personalpolitikk

 Grunnleggende verdier, moral og ettikk (Ettikkveileder)

 Overordnet personalpolitikk

 

HMS kultur i politi- og lensmannsetaten 

 

Politiet mot 2020

 

HMS kultur i politi- og lensmannsetaten

 Politiet mot 2020 - Bemanning og kompetansebehov i politiet 

 

 

 

 

Virkning av vold og trusler

 

 

 

Strategisk plan for likestilling

Virkning av vold og trusler på arbeidsmiljøet i politi- og lensmannsetaten

 

 

 


 

 

 

Innføring i problemorientert politiarbeid

 

 

 

 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

-
-
-
-
-


Publisert 21 januar 2009 21:03