Beredskap

 • Bistandsinstruksen
  Rapporten og forslaget til bistandsinstruks ble overlevert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen 30. september. Foto: Marita I. Wangberg, FD

  Norges Politielderlag har avgitt høring til rapport fra arbeidsgruppen for utarbeidelse av forslag til ny bistandsinstruks. Det er mye bra i forslaget til ny bistandsinstruks, men vi er klart imot at Forsvaret skal kunne iverksette maritime kontraterroroperasjoner uten bistandsanmodning fra politiet. Her er vårt høringssvar:

 • Bombe i Ski
  Terroren har rammet Øst politidistrikt. Politmester Steven Hasseldal må nå sørge for rask oppklaring av saken, her sammen med etterforskningsleder Sven B. Husdal og politadvokat Bjørn Thune. Foto: Ole Kr. Trana, Østlandets blad

  Bomben som ble levert på politihuset i Ski viser at terroren kan ramme oss ansatte i politiet. Terrorberedskap, gode sikkerhetsrutiner og en årvåken ansatt var avgjørende for at det gikk godt denne gangen. Det viktigste forebyggende tiltaket nå er en rask oppklaring av saken.

 • Terje Krogstad
  Ringsaker lensmannskontor har jobbet lenge for kameraovervåkingen av Brumunddal sentrum. Her viser lensmann Terje Krogstad fram hvordan bildene ser ut på mobil. Foto: Hamar Arbeiderblad

  Innlandet politidistrikt fikk mandag medhold i Personvernnemda om å fortsette med kameraovervåkingen i Brumunddal sentrum.

 • Faksimile Kalssekampen 260517
  Faksimile fra Klassekampen 26. mai 2017 - en undersak til hovedsaken om beredskapen i Norge

  Klassekampen har i dag et oppslag om beredskapen i Norge hvor forbundsleder Geir Krogh er sitert. Utgangspunktet er justis- og beredskapsminister Amundsens uttalelse om at det aldri har vært bedre beredskap i Norge. Hovedsaken er et intervju med Robert Mood, som mener det er store svakheter med samfunnssikkerhet og beredskap. Krogh uttaler seg generelt om beredskap og politisk detaljstyring.  

 • Geir Krogh forbundsleder NPL
  Forbundsleder i Norges Politilederlag, Geir Krogh, er klar til å møte politikere under årets valgkamp. (Foto: Anne L. Buvik)

  Valgkampen er i gang, selv om det er sommerferie og en stund til 11. september. Politiet er i fokus. Opposisjonen kritiserer politidirektøren og justisministeren. Statsministeren lover mer penger til politiet hvis hun får fortsette. Det er på tide at Norges Politilederlag melder seg på med viktige saker for politiledere.

 • Humlegård og Solberg
  Statsminister Erna Solberg og politidirektør Odd Reidar Humlegård under nedleggelse grunnstein til politiets beredskapssenter på Taraldrud. Foto: NTB Scanpix

  Klipp fra Parat24: Flere opposisjonspartier mener Statsministeren feilinformerte Stortinget da hun forsikret om at terrorsikringen av viktige bygg var på stell. Statsministeren misforsto rapportene, ifølge politidirektøren.

 • Forsvarets nye bistandsinstruks
  Arne Røksund overleverte sin rapport til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Foto: Marita I. Wangberg, FD

  Norges Politilederlag er svært skeptiske til at forsvarer på eget initiativ skal gis anledning til å iverksette operasjoner i tidskritiske situasjoner. Politiet må ha ledelsen i alle nasjonale operasjoner, også innen maritime kontraterroroperasjoner, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Politi og våpen
  Norges Politilederlag splittet i synet på generell bevæpning, men ønsker fortsatt et politi med sivilt preg. (Foto: Tv2)

  Norges Politilederlag har i dag avgitt høringssvar til rapporten fra bevæpningsutvalget - NOU 2017:9. - Medlemmene støtter mange av utvalgets anbefalinger, men er splittet i spørsmålet om generell bevæpning av politiet. Samtidig støtter medlemmene punkt- eller område bevæpning og mener det må utvikles nasjonale beredskapsnivåer, sier forbundsleder Geir Krogh.