Budsjett

 • Geir og Jan Tore Sanner
  Forbundsleder i Norges Politilederlag Geir Krogh i samtale med statsråd Jan Tore Sanner og personaldirektør Gisle Norheim etter paneldebatten på Ys Stat konferansen 2017.

  Norges Politilederlag tar i bruk moderne teknologi og erstatter papirutgaven av Politilederen med et elektronisk Nyhetsbrev. I den første lederen omtaler forbundsleder Geir Krogh både budsjett, reform og fagforeningstilhørighet.

 • Einar og Geir
  Geir Krogh, leder av NPL og Einar Foldesøy Kaldhol, leder av Parat politiet er fornøyd med styrkingen av driftsbudsjettene i politiet. (Foto John Magne Aas)

  Politidirektøren omprioriterer 100 millioner ekstra til politidistriktene i budsjettet for 2019. - Dette er positivt. Vi har gjentatte ganger påpekt at det det er for lite penger til drift i politidistriktene. Samtidig er vi er usikre på konsekvensene av omprioriteringen, sier lederne for Norges Politilederlag i Parat og Parat Politiet. 

 • Politilederen nr 4 2016
  Politlederen nr.4 2016 kan nå lastes ned.

  Politilederen - Lensmannsbladet nr.4 2016 er nå sendt ut til medlemmene. I lederen tar forbundsleder Geir Krogh opp budsjettsituasjonen,nærpolitireformen og det kommende lønnsoppgjøret.

 • Kjetil Ravlo
  Lensmannen i Værnes, Kjetil Ravlo, stiller spørsmål ved Nærpolitireformens finansiering og sprikende målsettinger. (Foto: Lars Sørensen, bladet.no)

  Kjetil Ravlo har skrevet en kronikk om daglige utfordringer som lensmann i Værnes lensmannsdistrikt. Sprikende målsettinger, manglende ressurser og høye forventninger går på tilliten løs, både internt og eksternt. Kronikken er også publisert i Trønder-Avisa 27. mars.

 • Artikkel Parat24
  Fryktkulturen en utfordring i politiet Fryktkulturen en utfordring i politiet Politilederne får klar beskjed fra riksadvokat Tor-Aksel Busch (t.h.): Kvaliteten på detektivarbeidet må økes, det vil avgjøre om nærpolitireformen lykkes. Geir Krogh (t.v.) er enig. Foto: Claude R. Olsen.

  Parat24 publiserte før helgen er artikkel basert på et intervju med justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap). Hun mener underfinansiering og fryktkultur er blant de aller største utfordringene for politiet, mens riksadvokaten er bekymret for kvaliteten på detektivarbeidet. - NPL's perspektiv er at det må tas grep for å bedre etterforskningen, samtidig som reformen må få tid til å virke.

 • Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til forslag om ny bemannings- og ressursfordelingsmodell for politiet. - Vårt viktigste innspill til den foreslåtte modellen er at den blir for statisk og ikke i god nok grad tar hensyn til forskjellighetene i politidistriktene. Beregningene blir for komplisert når nasjonale sær- og forvaltningsoppgaver blandes sammen med de ordinære driftsoppgavene i politidistriktene, sier forbundslder Geir Krogh. 

 • Illustasjon politiet
  Budsjettforslaget fra Regjeringen fører i realiteten til en underfinansiering av politiet hevder forbundsleder Geir Krogh.(Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images)

  Norges Politilederlag i Parat, Politiets Fellesforbund og Politijuristene er samstemte i sin kritikk. – Regjeringen viser manglende vilje til å satse på politiet, og budsjettet for 2019 er kraftig underfinansiert, sier Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat.

 • Paneldebatt
  PF leder Sigve Bolstad hadde samlet et godt knippe politikere for å diskutere Nærpolitireformen under Arendalsuka 2016.

  Nærpolitireformen var tema under årets utgave av Arendalsuka. Tirsdag 16. august inviterte PF til politisk debatt med sentrale justispolitikere. - Nå når reformen skal gjennomføres i praksis opplever vi en svært vanskelig budsjettsituasjon i politidistriktene, faktisk har vi aldri opplevd en så alvorlig budsjettsituasjon, innledet PF leder Sigve Bolstad og la til at dette truer de gode intensjonene for reformen.

 • Odd Reidar Humlegård
  Politidirektør Odd Reidar Humlegård legger opp til mer handlingsrom for poltidistriktene i årets disponeringsskriv. Han får støtte fra Norges Politilederlag. Bildet er fra NPL's 125 års jubileum 7. februar. (Foto: Anne L Buvik)

  Politidirektoratet sendte i dag ut disponeringsskrivet til politidistrikter, særorgan og nasjonale enheter. Direktoratet vil bl.a. prioritere fortsatt bemanningsvekst, politiets nye beredskapssenter og helikoptre, oppbygging av nasjonalt cyber crime senter (NC3) og internettrelaterte overgrep mot barn. – Vi er helt enige i prioriteringene, men er spesielt glade for signalene om mer lokalt handlingsrom, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Sylvi Listhaug
  Justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug har sendt ut sitt første tildelingsbrev til politiet. (Foto: regjeringen.no)

  Tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet til politiet er nå sendt ut. Departementet følger opp føringene i statsbudsjettet og regjeringsplattformen og vil legge opp til en mer overordnet styringsdialog. – Intensjonene er gode. Vi håper dette er starten på mer strategisk og overordnet ledelse og mindre politisk detaljstyring av politiet, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Budsjettforlik
  Regjeringen, Venstre og Krf ble i går enige om statsbudsjettet for 2018. (Faximile fra nrk.no)

  Budsjettforliket i går mellom regjeringen, Venstre og KrF innebærer en økning av budsjettet med 131 millioner til ansettelse av nyutdannede politibetjenter i 2018. – Dette er gode nyheter, både for studenter og politidistriktene, men for lite til at alle de nyutdannede får jobb fra sommeren av. Det er heller ikke nok til å gjennomføre Nærpolitireformen som planlagt, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Amundsen og Krogh
  Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen i samtale med NPL-leder Geir Krogh.

  Justisminister Per Willy Amundsen, som bare har sittet i stolen i fem måneder, var en velkommen gjest på ledersamlingen. Mest liv i salen ble det da han åpnet for dialog, og mange politiledere var interessert i politisk detaljstyring og hvilket syn Amundsen har på dette. Konklusjonen var at det er kraftig sprik mellom gode intensjoner og reell praksis.

 • Lene Vågsli
  Lene Vågslid er ny leder av justiskomiteen på Stortinget. Foto: Stortinget/Terje Heiestad

  Lene Vågslid omtales som en kommende politisk stjerne, noe utnevnelsen til leder av en av Stortingets «tunge» komiteer bekrefter. Hun kommer fra Tokke i Telemark, er utdannet adjunkt, har permisjon fra jobben som lærer i Tokke og er inne i sin tredje periode på Stortinget. Hun kom først inn som vararepresentant midt i perioden og satt da i Familie- og kulturkomiteen. I forrige periode satt hun i Justiskomiteen, og nå er hun altså leder av komiteen.

 • Peter Christian Frølich
  Peter Frølich er ny andre nestleder i Justiskomiteen. Foto: Stortinget/Terje Heiestad

  Den nye andre nestleder i Stortingets justiskomité er Høyres Peter Frølich (30). Sin unge alder til tross er han inne i sin andre periode på Stortinget. Han satt i Justiskomiteen også i forrige periode, og er levende opptatt av alle sider av saksområdet. Han mener Nærpolitireformen er på sporet, at POD skal bestå, men i mindre format, og at punktbevæpning er en fornuftig løsning på bevæpningsspørsmålet.

 • Arendalsuka 2017_1
  Politiet var tydelig til stede med egen stand på Arendalsuka. Her bemannes den av VPM i Agder, Arne Sundvoll.

  Arendalsuka har utviklet seg til å bli en møteplass for politikere, organisasjoner og politiske interesserte. Landsstyret var til stede fra mandag til onsdag og vi fikk være med på flere gode justispolitiske arrangementer. Politiet hadde for første gang en egen stand på torget og var synlig til stede både i gatene og på ulike arrangementer.

 • Geir Krogh
  Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat. Foto: Vetle Daler

  Politiet har fått over 3500 nye medarbeidere og budsjettet har økt med milliarder. Likevel sender de færre saker til domstolene, produserer færre narkotika- og trafikksaker, og setter færre i varetekt, melder Politiforum. – Situasjonen er nå så alvorlig at det må tas drastiske grep, sier lederen i Norges Politilederlag i Parat.

 • Frank Gran og Gard Hagen
  Utslitte biler: Politioverbetjent Frank Gran og leder for virksomhetsstyring fortviler og standarden på politibilene i Sør-Øst politidistrikt. (Foto: Elisabeth Løsnæs)

  - Politifolkene som skal på jobb ute i felten, setter seg inn i slitne skranglekasser. Noen av dem tåler ikke en gang en biljakt. Pengene strekker ikke til, forklarer Frank Gran og Gard Hagen i Sør-Øst politidistriktet til Østlandsposten. Les mer på www.op.no.

 • Illustrasjon
  Politiledere må prioritere driftsbudsjettet stramt mellom stillinger og investeringer. (iStock / Getty Images)

  Åtte av tolv politidistrikter lar stillinger bli stående ledig for å spare penger, melder NRK. Det økonomiske handlingsrommet er redusert, sier fagforeningsleder.

 • Justisminister Anders Anundsen
  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen bevilger mer penger til drift i politidistriktene. Her avbildet på NPL's ledersamling i juni. (Foto: Anne L. Buvik)

  I kveld ble det kjent at justis- og beredskapsminister Anundsen har fått inn en økning på 300 mill. i neste års budsjett. Økningen er øremerket driftsbudsjettene i politidistriktene. – Dette vil kunne bøte på den negative utviklingen, men er på ingen måte nok til å friskmelde politibudsjettene, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Thor Kleppen Sættem
  Statssekretær Thor Kleppen Sættem var opptatt av tilliten til politiet og ønsker mindre detlajstyring

  Norge er et av verdens beste land å leve og bo i. Innbyggerne har stor tillit til hverandre, til offentlige institusjoner og ikke minst – til politiet. Men det er skyer i horisonten, sa statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) under konferansen "Politiledelse mot 2025" onsdag 7. februar.