Etterforskning

 • Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh advarer mot underfinansiering av politiets budsjetter

  Politidirektør Håkon Skulstad sier regjeringens ABE-reform går ut over arbeidet med nærpolitireformen. Han får støtte fra Geir Krogh hos Norges Politilederlag som sier dette går direkte utover arbeidet politiet er satt til å gjøre, hvor alvorlig kriminalitet nå nedprioriteres.

 • Tore Salvesen
  Nestleder Tore Salvesen er politistasjonssjef på Bergen Vest politistasjon. Han har lang erfaring som etterforskningsleder og god bakgrunn for å lede arbeidet med høring av ny straffeprosesslov.

  I juni 2014 oppnevnte Justis- og beredskapsdepartementet det såkalte "Straffeprosessutvalget" 3. november 2016 leverte utvalget sin rapport med forslag til ny straffeprosesslov. Høringsfrist er 6. juni 2017.

 • Overlevering straffeprosesslov
  Runar Torgersen, leder for straffeprosessutvalget, overrekker utredningen til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen 3. november 2016 (Foto: JD)

  Norges Politilederlag har i dag avgitt høringssvar til forslag til ny straffeprosesslov. - Vi er positive til lovutvalgets forslag, men ønsker en bedre rolleavklaring mellom påtalefaglig og politifaglig ledelse av etterforskingen. I tillegg mener vi forslaget om krav til forsvarer til stede under politiavhør blir for statisk og upraktisk, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Geir Krogh og Tor Aksel Busch
  Forbundsleder Geir Krogh deler synspunkter på etterforskningsledelse med riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto: Claude R. Olsen

  Riksadvokat Tor-Aksel Busch advarer politilederne om at dersom politiet ikke lykkes med politireformen vil dommen over alle bli nådeløs. Og det helt avgjørende suksesskriteriet vil være bedre etterforskning.

 • Bombe i Ski
  Terroren har rammet Øst politidistrikt. Politmester Steven Hasseldal må nå sørge for rask oppklaring av saken, her sammen med etterforskningsleder Sven B. Husdal og politadvokat Bjørn Thune. Foto: Ole Kr. Trana, Østlandets blad

  Bomben som ble levert på politihuset i Ski viser at terroren kan ramme oss ansatte i politiet. Terrorberedskap, gode sikkerhetsrutiner og en årvåken ansatt var avgjørende for at det gikk godt denne gangen. Det viktigste forebyggende tiltaket nå er en rask oppklaring av saken.

 • Tor-Aksel Busch
  Riksadvokat Tor-Aksel Busch var som vanlig en engasjert og underholdende foreleser.

  Forventningen til ledelse inneholder mange paradokser. De lar seg ikke alltid løse. Da er det bedre å leve med dem. Og skaffe seg et pusterom med en god latter inne i mellom.
  Dette var en del av budskapet fra riksadvokat Tor-Aksel Busch, som igjen deltok på NPLs ledersamling. Som vanlig holdt han sitt innlegg i en engasjert og underholdene stil.

 • Artikkel Parat24
  Fryktkulturen en utfordring i politiet Fryktkulturen en utfordring i politiet Politilederne får klar beskjed fra riksadvokat Tor-Aksel Busch (t.h.): Kvaliteten på detektivarbeidet må økes, det vil avgjøre om nærpolitireformen lykkes. Geir Krogh (t.v.) er enig. Foto: Claude R. Olsen.

  Parat24 publiserte før helgen er artikkel basert på et intervju med justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap). Hun mener underfinansiering og fryktkultur er blant de aller største utfordringene for politiet, mens riksadvokaten er bekymret for kvaliteten på detektivarbeidet. - NPL's perspektiv er at det må tas grep for å bedre etterforskningen, samtidig som reformen må få tid til å virke.

 • Norges Politilederlag har avgitt høringssvar på forslag om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og forskrift om bruk av politiarrest. Det er utarbeidet en felles høringsuttalelse på de tre fremlagte forslagene til endringer. Vi har begrenset oss til noen relevante forhold for politiledere.

 • Norges Politilederlag har i dag oversendt høringssvar til Politidirektoratet til forslaget om Nasjonale rolledefinisjoner med kompetansekrav for etterforskningsfeltet. Det har vært stort engasjement blant medlemmene og vi har forsøkt å innarbeide innspillene i svaret. Dokumentet er et viktig tiltak i etterforskningsløftet og et bidrag som på sikt vil heve både kvaliteten og attraktiviteten innen etterforskningsfeltet, sier forbundsleder Geir Krogh. 

 • Stortinget 24. oktober
  Leder av Parat, Hans-Erik Skjæggerud og forbundslder Geir Krogh under høringen i Stortingets justiskomité 24. oktober.

   - Statsbudsjettet for politiet må styrkes med minst 300 mill. kroner for å sikre nødvendige midler til drift. Dette hevdet forbundsleder Geir Krogh da møtte i den åpne høringen onsdag 24. oktober sammen med leder av Parat, Hans-Erik Skjæggerud.  

 • Tore Salvesen
  Nestleder Tore Salvesen har hat ansvaret for utarbeidelse av høringssvar til Påtaleanalysen

  Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til Påtalanalysen «En påtalemyndighet for fremtiden». Vi støtter mange av tiltakene for bedre kvalitet og kapasitet i påtalemyndigheten, men mener det må bli en bedre avklaring mellom rollen som påtalefaglig og politifaglig etterforskingsleder.
  Takk til nestleder Tore Salvesen for godt arbeid med høringssvaret.

 • Ingrid Heggli
  Ingrid Heggli, leder Barnehuset i Møre og Romsdal

  Ved endringen av straffeprosessloven i fjor høst ble det slutt på dommeravhør i forbindelse med mistanke om vold og/eller overgrep mot barn eller psykisk utviklingshemmede. Tilrettelagte avhør, som erstatter dem, foregår uten unntak på et av statens ti (snart elleve) barnehus. Endringene har gjort rollene klarere og hverdagen enklere for lederne på barnehusene.

  Tekst og foto: Anne L. Buvik

 • Geir Krogh
  Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat

  Parat24: Statsadvokaten i Oslo kritiserer Øst politidistrikt etter omorganisering i en tilsynsrapport. Her kommer det frem at svært mange saker blir liggende uten å bli etterforsket. Norges Politilederlag i Parat støtter statsadvokatens analyse.

 • Politihøgskolen
  NPL har tradisjonelt hatt et godt samarbeid med Politihøgskolen. Her møter ny og gammel forbundsleder ledelsen. Fra venstre: Geir Krogh, Nina Skarpenes, Tor Tanke Holm og Marit Ellingsen (Foto: PHS)

  Norges Politilederlag har jevnlige samarbeidsmøte med Politihøgskolen. Torsdag var første møte for den nye forbundslederen. Med god støtte fra avtroppende leder fikk hun en god oversikt over historien for samarbeidet og hvilken nytte vi kan av et tett samarbeid. 

 • Fungerende Politidirektør Håkon Skulstad var bekymret for belastningen de ansatte blir utsatt for under åpningen av Nasjonalt Straffesaksmøte i dag.(Foto: Tore Salvesen)

  Tore Salvesen deltar i dag på Nasjonalt straffesaksmøte på Kripos på vegne av NPL. Utfordringen i straffesaksfeltet er tema og ikke minst de belastningene den enkelte leder, etterforsker eller påtalejurist opplever i hverdagen.

 • Olav Skard Jørgensen
  Veien blir til mens man går under etableringen av NC3. Olav Skard Jørgensen er en travel mann om dagen.

  For nesten 30 år siden satt Olav Skard Jørgensen (48) og telte på knappene – skulle han ta den tildelte plassen på politiskolen, eller skulle han begynne på krigsskolen? Det ble det siste. Men til slutt ble det politiet likevel. I begynnelsen av september begynte han som leder av det nyopprettede nasjonale cyberkrimsenteret i Kripos – NC3. Vi har møtt ham for en prat om egen bakgrunn, lederprinsipper og forventninger til oppgaven.

 • Riksadvokat Tor-Aksel Busch
  Riksadvokat Tor-Aksel Busch har lenge etterlyst den politifaglige etterforskningslederen. Her under NPL’s ledersamling på Gardermoen i 2015. (Foto: Hilde Andreassen)

  Påtaleanalysen ble offentlig 2. mars, Riksadvokatens prioriteringsskriv for 2017 er sendt ut, samtidig som er vi midt i en høringsprosess av ny straffeprosesslov. – Dette vitner om stort fokus på strafferettspleien og etterforskning av straffesaker. Vi etterlyser imidlertid et større fokus på politifaglig etterforskningsledelse, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Tore, Geir og Jorunn
  Tore Salvesen, Jorunn Hallaråker og Geir Krogh. Foto: Vetle Daler

  Krise på etterforskningsfeltet og jobbsituasjonen for dem som går ut av Politihøgskolen var blant temaene da Norges Politilederlag møtte KrF på Stortinget denne uka.

 • I mer enn hver femte dom blir det gitt strafferabatt fordi politiet og rettsvesenet har brukt for lang tid, ifølge en telling NRK har gjort.

 • Frede Hermansen
  Frede Hermansen (44) har siden 2013 ansatt i Politidirektoratet som fagdirektør/avdelingsdirektør og leder av avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring.

  I dagens Statsråd tok regjeringen flere beslutninger av betydning for politiledere. Den mest overraskende for mange var at avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Frede Wiberg Hermansen (44), ble utnevnt til assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. - Hermansen har tilført etaten en stor ledelses- og styringsfaglig kompetanse i den tiden har han har vært her. Det er synd for politiet å miste ham, men bra for forsvaret, sier forbundsleder Geir Krogh.