Etterforskning

 • Ny bistandsinstruks
  Ny bistandsinstruks ble presentert av regjeringen i dag. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

  Statsråd behandlet i dag to viktig saker for politiledere. For det første ble den nye juryordning sanksjonert og med det er dagens juryordning opphevet. Videre fastsatte statsråd ny instruks for Forsvarets bistand til politiet. 

 • Håkon Skulstad
  Konstituert politidirektør Håkon presenterte tirsdag straffesaksstatisitikken for 2018. (Foto: Kåre M Hansen, POD)

  Anmeldte lovbrudd har gått markant ned de siste årene, men nedgangen ser nå ut til å stoppe opp. Økning i seksuallovbrudd og voldssaker er årsaken. Politilederne er bekymret for kapasitet og kompetanse innenfor etterforskningsfeltet.

 • Tor-Geir Myhrer
  Professor Tor-Geir Myhrer er en anerkjent og aktiv forkser ved Politihøgskolen. Her fra en debatt i NRK høsten 2015. (Foto: NPL)

  Pressemelding/NTB: Stadig flere politipatruljer gjennomfører etterforskning på stedet ved å sikre bevis og gjennomføre lydavhør der og da. Metoden kalles "politiarbeid på stedet". 27 erfarne etterforskere har drøftet hvilke fordeler og ulemper dette har for kvaliteten på etterforskningen.

 • Geir Krogh forbundsleder NPL
  Forbundsleder i Norges Politilederlag, Geir Krogh, er klar til å møte politikere under årets valgkamp. (Foto: Anne L. Buvik)

  Valgkampen er i gang, selv om det er sommerferie og en stund til 11. september. Politiet er i fokus. Opposisjonen kritiserer politidirektøren og justisministeren. Statsministeren lover mer penger til politiet hvis hun får fortsette. Det er på tide at Norges Politilederlag melder seg på med viktige saker for politiledere.

 • Illustrasjon
  Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images

  Klipp fra Parat24: Over tid har riksadvokaten vært bekymret for kvaliteten på politiets etterforskning, og i 2016 ble en handlingsplan for et løft av etterforskning lagt frem. Leder for Norges Politilederlag i Parat deler bekymringen. 

 • Geir Krogh
  Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat. Foto: Vetle Daler

  Politiet har fått over 3500 nye medarbeidere og budsjettet har økt med milliarder. Likevel sender de færre saker til domstolene, produserer færre narkotika- og trafikksaker, og setter færre i varetekt, melder Politiforum. – Situasjonen er nå så alvorlig at det må tas drastiske grep, sier lederen i Norges Politilederlag i Parat.

 • God morgen Norge
  Forbundsleder Geir Krogh stilte til debatt sammen med privatetterforsker Ola Thune på God morgen Norge tirsdag 15. november – foto: sumo.tv2.no.

  Tirsdag morgen stilte forbundsleder Geir Krogh sammen med Ola Thune rundt frokostbordet i God morgen Norge på TV2. Temaet var varslingsaken i Bergen. Thune mente årsaken var manglende styring og ledelse, mens Krogh pekte på at ledere må ta ansvar for prioriteringene.

 • Riksadvokat Tor-Aksel Busch
  Riksadvokat Tor-Aksel Busch var som vanlig en interessant og engasjerende foreleser.

  - Norges Politilederlag bør ha som aktiv målsetting å heve etterforskningslederen i norsk politi.
  Slik oppsummerte riksadvokat Tor-Aksel Busch sitt foredrag «Styrke og svakheter ved etterforskningen» på NPLs ledersamling.
  Da hadde riksadvokaten allerede tatt oss igjennom bakgrunnen for etterforskningsløftet, som har fått sitt konkrete uttrykk i «Handlingsplan for etterforskning 1.0» som legges frem i disse dager. Busch uttrykte allerede i 2010 sin bekymring for manglende rekruttering til etterforskningsfaget.

 • Kenneth Berg 1
  Lokallagsleder og andre tillitsvalgte fra Norges Politilederlag fikk en grundig gjennomgang av flere sentrale NOU’er. Her er orienterer Kennet Berg fra Sør-Øst pd om arbeidet i Bevæpningsutvalget.

  Onsdag 6. og torsdag 7. september var tillitsvalgte fra hele landet samlet på Gardermoen Airport hotell. Årets lokale lønnsforhandlinger var selvfølgelig tema, men i tillegg fikk de tillitsvalgte nyttig kunnskap om og mulighet til å diskutere sentrale justispolitiske tema.

 • Illustrasjonsfoto etterforskning
  Norges Politilederlag er svært positive til et nytt rammeverk for systematisk erfaringslæring.

  Systematisk erfaringslæring skal innarbeides i politi- og lensmannsetaten. – Rammeverket Politidirektoratet nå har foreslått er et svært godt utgangspunkt for å heve kvaliteten i og annerkjennelsen for etterforskningsfaget. Men det må settes av både tid og ressurser for at vi skal lykkes med innføringen, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Harald Bøhler er prosjektleder for etterforskningsløftet i Politidirektoratet. Han er til daglig avsnittsleder ved Etterforskningsavsnittet ved seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt.

  Vi trenger aktive ledere for å løfte etterforskningsfaget. Tiltakene i handlingsplanen skal gi innbyggerne økt rettssikkerhet gjennom å heve kvaliteten i straffesaksarbeidet. Det skal bli mer attraktivt å være etterforsker, sier prosjektleder Harald Bøhler i dette innlegget.