Forebyggende

 • Yngve Myrvoll
  Yngve Myrvoll leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

  - Vi behøver tid om vi skal lykkes med en omstilling fra reaktivt til forebyggende arbeid. For oss handler det i første rekke om å få en skikkelig grunnmur på plass, hevder politiinspektør Yngve Myrvoll. Han leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

 • Lindorffanalysen 2 2018
  Den nyeste analysen fra Lindorff viser en markant økning av gjelden blant eldre.

  Nå har nesten 18.000 eldre over 66 år betalingsanmerkning, en økning på 70 prosent på fem år. Lindorff venter at dette antallet vil dobles frem mot 2030. Eldre som først får inkassovansker vil slite med å få orden på økonomien igjen.

 • Grete Winge
  - Det er inspirerende å få være med på å bygge opp noe så fremtidsrettet, sier politiinspektør Grete Winge, leder av felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt.

  Det er ingen enkel oppgave å flytte fokus fra reaktive handlinger og over til forebyggende. Store kulturendringer må til, og det kommer til å ta lang tid. Det tror Grete Winge, politiinspektør og leder av felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt.

 • Bjørn Håvard Olsen
  Bjørn Håvard Olsen er en av de tidligere lensmennene som har gått inn i rollen som politikontakt.

  Bjørn Håvard Olsen er fersk politikontakt for kommunene Kviteseid, Tokke og Fyresdal i Telemark. Han kom fra jobben som lensmann i Kviteseid, og har etter tre måneder som politikontakt gjort seg de første erfaringer om likheter og ulikheter mellom de to funksjonene.

 • John Erik Veseth og Jostein Sandvik
  Seksjonsleder John-Erik Veseth og politioverbetjent Jostein Sandvik på forebyggende avdeling i Follo har mye bra å si om det forebyggende arbeidet i distriktet.

  Det er i år seks år siden deler av det som i dag er politidistrikt Øst ble omorganisert. 13 kommuner hadde to politistasjoner og 11 lensmenn, som ble omstrukturert til to politistasjoner, én i Askim og én i Ski. Ett av de viktigste «salgsargumenter» var større og bedre satsing på forebygging. Hvordan har det gått? Vi har besøkt Follo politistasjon for et overblikk og en oppsummering.

 • Arendalsuka
  Parat politiet og Norges Politilederlag arrangerte debatt under Arendalsuka. Panelet fra venstre: Kjell I. Ropstad (KrF), Bjørn Håvard Olsen, Kristin Kvigne og Guro Angell Gimse (H). 

  Det var et godt oppmøte på Parat politiet og NPL’s arrangement under Arendalsuka mandag 13. august. I tillegg fulgte mange debatten via streaming. Videoen fra debatten kan fortsatt sees her.

 • Stig og Geir
  Leder av Skolelederforbundet, Stig Johannessen og leder av Norges Politilederlag, Geir Krogh, under «På Tvers» konferansen 2018. (Foto: Anne L. Buvik)

  Det har aldri vært satset mer i politiet på forebyggende som nå. Faget «kriminalitetsforebyggende» er løftet frem i Nærpolitireformen og skal være politiets primærstrategi. I alle politimesterens ledergrupper er faget representert i form av en firestjerners politiinspektør med fagansvar for hele politidistriktet. Men settes det av nok ressurser og klarer de lokale politilederne å prioritere forebyggende godt i kampen om ressursene?

 • Norges Politilederlag har avgitt høringssvar på forslag om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og forskrift om bruk av politiarrest. Det er utarbeidet en felles høringsuttalelse på de tre fremlagte forslagene til endringer. Vi har begrenset oss til noen relevante forhold for politiledere.

 • Janne, Nina og Camilla
  Kronikkforfatterne: Fra venstre: Janne Stømner, Oslo politidistrikt, Nina Karstensen Bjørlo, Sør-Øst politidistrikt og Camilla Giske, Øst politidistrikt

  Våren har kommet og med den følger russefeiringen. En feiring som i utgangspunktet skal være en markering for avsluttet 13 års skolegang. Flotte opplevelser, nye venner og gode minner skal danne grunnlaget for en ny epoke, videre utdanning eller jobb. Politiet opplever det ikke slik.

 • Lensmanns Ole Kristian Holand
  Takker av: Lensmann Ole Kristian Holand har i nesten hele sin politikarriere vært eneste politimann på Leka – og representerer derfor på mange måter arven fra den gamle lensmannsrollen. Foto: Johan Arnt Nesgård

  I hundrevis av år har lensmannsetaten vært bindeleddet mellom «øvrigheten» og «allmuen». Nå kastes det vrak på en struktur som har vært mer samfunnsbærende enn det meste. Er vi sikre på at det gir et mer «robust» samfunn?

 • Arbeidsgruppa på tvers
  Sammen med bl.a. Skolelederne arrangerte Norges Politilederlag «På Tvers» konferansen 19. september. Arbeidsgruppa fra venstre: Forbundsleder Geir Krogh, NPL, Agathe Brautaset Waage, Elevorganisasjonen, Vanja Konradsen, Frivillighet Norge, Kjersti Falch, FUG/FUB, Espen Thunestvedt, Øst politidistrikt, Per Trondsmo, Skolelederforbundet, Allan Goinson, KFU Oslo.

  Manglende kommunikasjon og uvilje mot å dele informasjon kan gjøre den forebyggende innsats rettet mot barn og unge unødvendig vanskelig. Om etatene kunne finne bedre og mer effektive måter å kommunisere på, kunne man spart dobbeltarbeid og fått et bedre resultat.
  Dette var flere av foredragsholderne inne på da den tverrfaglige konferansen «På Tvers» ble arrangert nylig, etter initiativ av blant andre Norges Politilederlag og Skolelederforbundet. 

 • Jan Eirik Thomassen
  En av de tre forfatterne, Jan Eirik Thomassen, leder av Felles enhet for utlending og forvaltning Oslo pd. Han gjennomførte mastergradsstudiet blant annet med støtte fra NPL.

  Tre politiledere/studenter ved Høgskolen i Innlandet har samarbeidet om en masteroppgave med temaet: Forebygging som politiets primærstrategi. Ikke overraskende har de funnet at det er ulik forståelse av forebygging på strategisk og operativt nivå. Konklusjonen er et større behov for kompetanse om forebygging i hele organisasjonen for å lykkes med forebygging som primærstrategi.

 •  

  På Tvers montasje
  Agathe Brautaset Waage, leder i Elevorganisasjonen, Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag og Trygve Beyer-Olsen i Skolelederforbundet samarbeider om På Tvers konferansen 19. september.

  Alle som jobber med barn og ungdom må samarbeide. Vi må samarbeide på tvers av sektorer; mange aktører har for lite kjennskap til hverandre og mangler tilstrekkelig kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. På "På Tvers" konferansen 2018 19. september har vi samlet de viktigste aktørene. Målsettingen er å finne fram gode eksempler på samarbeid som virker – og å påvirke til et mer forpliktende samarbeid, sier forbundsleder Geir Krogh

 • På Tvers
  Ordsky fra "På Tvers" konferansen 19. september

  Skolelederforbundet, Norges politilederlag, KS, FUG, Elevorganisasjonen, KFU Oslo og Frivillighet Norge arrangerte i høst På tvers-konferansen, hvor utgangspunktet var mobbing, psykososial helse og ”utenforskap” i skole og barnehage. Her kan du lese om våre erfaringer!

 • Geir Krogh forbundsleder NPL
  Forbundsleder i Norges Politilederlag, Geir Krogh, er klar til å møte politikere under årets valgkamp. (Foto: Anne L. Buvik)

  Valgkampen er i gang, selv om det er sommerferie og en stund til 11. september. Politiet er i fokus. Opposisjonen kritiserer politidirektøren og justisministeren. Statsministeren lover mer penger til politiet hvis hun får fortsette. Det er på tide at Norges Politilederlag melder seg på med viktige saker for politiledere.

 • Forbundsleder Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh støtter opprettelse av politikontakter, men mener fristen for gjennomføring er alt for kort.

  Nærpolitireformen begynner å ta form og mange kommuner vil i løpet av året miste sin lokale lensmann. For å bøte på dette har politidirektøren besluttet etablering av politikontakter i alle kommuner innen 15. juni. - Det er nødvendig med politikontakter, men dette er alt for tidlig. Vi risikerer å få en dårlig start for denne viktige funksjonen, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Håvard Revå
  Fra 1. juni er Håvard Revå sjef for Kongsberg politistasjonsdistrikt, med ansvar for Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Foto: Jenny Ulstein

  – Jeg kan ikke bare si «slapp av, alt blir som før» – for det blir det ikke, sier politistasjonssjef på Kongsberg Håvard Revå til Laagendalsposten. 

 • Inga Marte Torkilsen
  Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marthe Torkildsen, tok seg tid til å snakke varmt om samarbeid på tvers. (Foto: Anne L. Buvik)

  Trygg oppvekst for barn og unge var tema da over 100 deltakere var samlet til konferanse på Gardermoen onsdag. Politilederlaget i Parat (NPL) var en av initiativtakerne. – Vi er helt avhengig av samarbeid på tvers av ulike etater og aktører. Derfor er konferansen så viktig, sier NPL-leder Geir Krogh.

 • Thor Kleppen Sættem
  Statssekretær Thor Kleppen Sættem var opptatt av tilliten til politiet og ønsker mindre detlajstyring

  Norge er et av verdens beste land å leve og bo i. Innbyggerne har stor tillit til hverandre, til offentlige institusjoner og ikke minst – til politiet. Men det er skyer i horisonten, sa statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) under konferansen "Politiledelse mot 2025" onsdag 7. februar.

 • Protestaksjon i Brumundal mot at Ringsaker lensmannskontor er foreslått som et tjenestested underlagt Hamar politistasjon. Faksimile fra Hamar Arbeiderblad 4. november 2016

  Forslagene til ny lokal struktur i politiet er nå sendt på høring i alle politidistrikter. Som ventet er det foreslått en drastisk reduksjon av antall tjenestesteder. – Vi aksepterer en reduksjon av antall tjenestesteder, men er redd politimestrene går for langt i å sentralisere myndighet og ressurser, sier forbundsleder Geir Krogh.