Internasjonalt samarbeid

  • Nordisk
    Utvalget for sivil rettspleie ønsker velkommen til Halden. NPL er teknisk arrangør for Nordisk insolvenskonferanse. Fra venstre: Øyvind Time, Audhild Notø og Lillian Borge Bersaas.

    Fra onsdag 8. til fredag 10. mai samles ledere innen sivil rettspleie fra hele Norden i Halden på Nordisk insolvenskonferanse. Dette er tredje gangen Norge arrangere denne konferansen. I 2011 ble den arrangert i Bergen i 2011 og i 2003 ble den arrangert i Oslo. Tema for årets konferanse er «Den digitale reisen – hvordan rigge oss for det digitale skiftet?».

  • John Christian Møller
    Jon Christian Møller har bakgrunn fra Oslo og Hedmark politistrikt og Kripos. Han har lang erfaring fra internasjonalt politisamarbeid med bl.a. to perioder på Haiti. Han er nå Politiråd ved den norske FN-delegasjonen i New York.

    Norge stiller som kandidat til FNs sikkerhetsråd i 2021-2022. Som politirådgiver i FN-delegasjonen i New York er Jon Christian Møller opptatt av hva dette vil bety for norsk politi. Han peker bl.a. på at plassen gir store påvirkningsmuligheter innen FNs prioriteringer og politikk.