Justispolitikk

 • Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh advarer mot underfinansiering av politiets budsjetter

  Politidirektør Håkon Skulstad sier regjeringens ABE-reform går ut over arbeidet med nærpolitireformen. Han får støtte fra Geir Krogh hos Norges Politilederlag som sier dette går direkte utover arbeidet politiet er satt til å gjøre, hvor alvorlig kriminalitet nå nedprioriteres.

 • Lene Vågsli
  Leder for Stortingets justiskomite, Lene Vågslid. Foto: Bernt Sønvisen

  Parat24: – Stortinget vedtar mandag et justisbudsjett som vil svekke rettssikkerheten, mener justiskomiteens leder Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. Hun får støtte fra Geir Krogh i Norges Politilederlag i Parat, som frykter redusert politiaktivitet.

 • Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh advarer Stortinget mot innblanding i gjennomføringen av politireformen. (Foto: Anne L Buvik)

  Senterpartiet har fremmet et forslag til Stortinget om at alle lensmannskontor skal oppbemannes med en stedlig lensmann. Leder i Norges Politilederlag, Geir Krogh, advarer Stortinget og sier en slik løsning vil redusere politiets handlekraft og kvalitet.

 • Illustrasjon
  I rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) framgår det at åtte av ti politifolk er «helt uenig» eller «litt uenig» i at reformen gir et bedre polititilbud.

  Nærpolitireformen har ikke gitt folk et bedre tilbud, mener norske politiansatte. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vurderer å gjøre «endringer og justeringer» etter den massive kritikken politiet selv retter mot nærpolitireformen.

 • Geir Krogh og Tore Salvesen
  Forbundsleder Geir Krogh og nestleder Tore Salvesen er fornøyd med vedtakene i representantskapet 24. mai.

  De topptillitsvalgte i Norges Politilederlag er samstemte i behovet for et kompetanseløft for politiledere og behovet for en langtidsplan. Dette ble utfallet da representantskapet vedtok to viktige resolusjoner under møtet på Scandic Oslo Airport hotell torsdag 24. mai.

 • Budsjettforliket 2017
  Faximile fra Aftenposten 5.12.16 – Foto: Vegard Wivestad Grøtt/ NTB scanpix

  Etter harde forhandlinger ble regjeringen, Krf og Venstre lørdag 3. desember enige om statsbudsjettet 2017. – Vi er glade for at det ble enighet, men budsjettforliket innebærer i realiteten en reduksjon av de frie driftsmidlene til politidistriktene, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Aasen-Svensrud, Vågslid, Salvesen og Krogh
  Leder og nestleder i NPL sammen med to av tre representanter i Ap's justisfraksjon. F.v. Tore Salvesen, Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid og Geir Krogh. Foto: Vetle Daler

  Politireform, kompetanse og langtidsplaner var blant temaene da Norges politilederlag i Parat møtte Arbeiderpartiets justispolitikere på Stortinget torsdag.

 • Overlevering av rapport fra bevæpningsutvalget
  Utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle overleverte den 283 sider rapporten til justis- og beredskapsminister Per Willi Amundsen onsdag 29. mars.

  - Vi anbefaler en videreføring av dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi og elektrosjokkvåpen som nytt taktisk våpen, sa Anne Kari Lande Hasle da hun overleverte NOU 2017:9 til statsråd Amundsen. I tillegg anbefalte hun at politidistriktenes operative kapasitet styrkes med flere patruljer. Manglende ressurser kan ikke kompenseres med våpen, sa hun.

 • Hva er politi
  Med sin siste bok oppsummerer Liv Finstad et langt liv med forskning på politiet.

  Skal du lese en fagbok i jula er mitt tips Liv Finstads nyeste bok, "Hva er Politi". Hun oppsummer en lang periode med forskning på politiet og gir etter mitt syn viktige perspektiver og refleksjoner over politiets utvikling som samfunnsinstitusjon. Spesielt tankevekkende er kapittelet om politiets stopp og sjekk på mistanke praksis.

 • Faksimile Aftenposten
  Forbundslederens debattinnlegg i Aftenposten 18. juli

  Et bredt flertall på Stortinget vedtok Nærpolitireformen, med høye ambisjoner og mange kryssende hensyn.
  Bakteppet er blant annet en svært kritisk Gjørv-rapport, som peker på politiets manglende evne til å takle kritiske hendelser. Nå, midt i gjennomføringen, begynner det i mange politidistrikt å røyne på. 

 • Jan Bøhler
  Stortingsrepresentant fra Oslo, Jan Bøhler, har opparbeidet seg stor kunnskap om Oslos underverden.

  - Vi trenger en sterkere innsats mot gjengkriminalitet. Oslopolitiet har helt spesielle utfordringer og må settes i stand til å jobbe strategisk og langsiktig for å bekjempe de kriminelle gjengmiljøene, sa stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) da han torsdag besøkte Næringslivets sikkerhetsråd.

 • Bevæpning
  Bevæpningsutvalget ble nedsatt 27. mai og skal evaluere praksisen med et ubevæpnet politi og vurdere om den skal endres. (Foto: ABC nyheter)

  Tirsdag 6. september var personellorganisasjonene invitert til dialog med bevæpningsutvalget i Politihøgskolens lokaler. Leder Kari Lynne, til daglig lagmann i Trondheim, åpnet med at utvalget var svært interessert i å høre de tillitsvalgtes synspunkter i dette viktige arbeidet.

 • Hadia Tajik og Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh i dialog med leder av justiskomiteen Hadia Tajik (Ap) - foto: John Magne Aas

  Onsdag 3. august var vår nye forbundsleder invitert til samtale med nestleder i Arbeiderpartiet og leder av justiskomiteen, Hadia Tajik på Stortinget. Hun ønsket å fortsette det gode samarbeidet med Norges Politilederlag og var spesielt opptatt av status i politireformen.

 • Sørli og Larsson
  5. desember lanserte forskerne Vanja Lundgren Sørli og Paul Larsson boka «Politireformer» på Politihøgskolen i Oslo. (Foto: Politihøgskolen)

  Rett før jul ble boken Politireformer – idealer, realiteter, retorikk og praksis – lansert på Politihøgskolen. Gjennom artikler fra flere bidragsytere settes Nærpolitireformen inn i en større sammenheng. Jeg sitter igjen med et klart inntrykk av at selv om reformen var et nødvendig grep både politisk og administrativt synes den å være basert på et sviktende grunnlag.

 • Sylvi Listhaug mfl.
  Representantene fra Parat politiet og Norges Politilederlag var fornøyd etter det første møte med justisminister Sylvi Listhaug. Fra venstre: Eirik Sannes og Unn Kristin Olsen fra Parat politiet, statsråd Sylvi Listhaug og Geir Krogh, Norges Politilederlag.

  Det første fellesmøte mellom organisasjonene i politi- og lensmannsetaten og statsråd Sylvi Listhaug ble gjennomført i dag. – Møtet var svært positivt med flere gode diskusjoner om sentrale tema. En god start på et samarbeid til det beste for etaten og de ansatte, sier leder av Parat politiet, Unn Kristin Olsen og forbundsleder Geir Krogh i Norges Politilederlag.

 • Kjetil Ravlo
  Lensmannen i Værnes, Kjetil Ravlo, stiller spørsmål ved Nærpolitireformens finansiering og sprikende målsettinger. (Foto: Lars Sørensen, bladet.no)

  Kjetil Ravlo har skrevet en kronikk om daglige utfordringer som lensmann i Værnes lensmannsdistrikt. Sprikende målsettinger, manglende ressurser og høye forventninger går på tilliten løs, både internt og eksternt. Kronikken er også publisert i Trønder-Avisa 27. mars.

 • Illustrasjonsbilde pass
  Mottak og behandling av søknad om pass er i dag tillagt politiet. I forbindelse med Nærpolitireformen endres også organiseringen av disse oppgavene.

  Flere av medlemmene i Norges Politilederlag tar nå til orde for at politimestrene går for langt i å sentralisere passtjenestene. - Politiledere er bekymret for at publikum må bære kostnadene for mer kostnadseffektivt politi, hevder forbundsleder Geir Krogh.

 • Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh får ordet i forbindelse med utsendelsen av nyhetsbrevet Politilederen.

  Vi har i dag sendt ut nyhetsbrevet Politilederen nr 2 2018. Det handler om ledelse i et fremtidsperspektiv og om behovet for flere kvinner blant ledere i politiet. I tillegg kommenterer forbundsleder Geir Krogh statsrådskiftet. 

 • Kene Vågslid
  Leder for Stortingets justiskomite, Lene Vågslid. Foto: Bernt Sønvisen

  Leder i justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (AP), vil ha et kraftig budsjettløft for politiet, og legger 410 millioner kroner ekstra på bordet til politi og lensmenn neste år. – Dette høres bra ut, sier Geir Krogh, leder for Norges Politilederlag i Parat. Les mer på Parat24.

 • Artikkel Parat24
  Fryktkulturen en utfordring i politiet Fryktkulturen en utfordring i politiet Politilederne får klar beskjed fra riksadvokat Tor-Aksel Busch (t.h.): Kvaliteten på detektivarbeidet må økes, det vil avgjøre om nærpolitireformen lykkes. Geir Krogh (t.v.) er enig. Foto: Claude R. Olsen.

  Parat24 publiserte før helgen er artikkel basert på et intervju med justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap). Hun mener underfinansiering og fryktkultur er blant de aller største utfordringene for politiet, mens riksadvokaten er bekymret for kvaliteten på detektivarbeidet. - NPL's perspektiv er at det må tas grep for å bedre etterforskningen, samtidig som reformen må få tid til å virke.