Kompetanse og utdanning

 • Geir og Unn Kristin
  Politiets medlemsorganisasjoner i Parat har avgitt felles høringssvar til Lystad rapporten. Fra venstre: Geir Krogh, NPL og Unn Krisitin Olsen, Parat politiet. (Foto: Vetle Daler, Parat).

  Norges Politilederlag og Parat politiet har i fellesskap avgitt høringssvar til Rapport om politiets kapasitet- og kompetansebehov de nærmeste 10 årene (Lystad rapporten). Et svært viktig og nødvendig arbeid for utviklingen av politiet.

 • Geir Krogh og Tore Salvesen
  Forbundsleder Geir Krogh og nestleder Tore Salvesen er fornøyd med vedtakene i representantskapet 24. mai.

  De topptillitsvalgte i Norges Politilederlag er samstemte i behovet for et kompetanseløft for politiledere og behovet for en langtidsplan. Dette ble utfallet da representantskapet vedtok to viktige resolusjoner under møtet på Scandic Oslo Airport hotell torsdag 24. mai.

 • Aasen-Svensrud, Vågslid, Salvesen og Krogh
  Leder og nestleder i NPL sammen med to av tre representanter i Ap's justisfraksjon. F.v. Tore Salvesen, Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid og Geir Krogh. Foto: Vetle Daler

  Politireform, kompetanse og langtidsplaner var blant temaene da Norges politilederlag i Parat møtte Arbeiderpartiets justispolitikere på Stortinget torsdag.

 • Bok
  Boken "En kultur kalt ledelse" kan bestilles på Universitetsforlaget.no.

  Professor Jan Ketil Arnulf har nok en gang gitt et godt og matnyttig bidrag til ledelseslitteraturen. Paradoksalt nok problematiserer han nettopp begrepet ledelse og mener det ikke har noen klar definisjon. Bokens hovedmålgruppe er ledere på oppdrag i utlandet, men passer for alle som skal lede i en ny kontekst.

 • Forbundsledere på paneldebatt på LOU2 på Politihøgskolen. Fra venstre Sigve Bolstad (PF), Geir Krogh (NPL og Sverre Bromander (PJ) og Rune Glomseth, Politihøgskolen. (Foto: Thomas Jensen)

  - Ledelse kan ikke settes på vent. Lederskap må utvikles i reformaktivitetene, sa forbundsleder Geir Krogh til PHS studentene tirsdag 28. mars. Han var sammen med de andre forbundslederne invitert til miniseminar og debatt for deltagerne på Ledelse- og organisasjonsutvikling II (LOU2).

 • Aun Hunsager Andersen
  Aun Hunsager Andresen er praksisansvarlig i Agder politidistrikt (Foto: privat)

  Det kompetansebaserte lønnssystem er modent for revurdering og fornying. Tiden er moden for et system som anerkjenner, stimulerer og videreutvikler ansatte utover pb 1-3. Dagens system vektlegger i liten grad høyere utdanning. Dette kan påvirke hvilken kultur man skaper for kunnskapsutvikling i norsk politi.

 • NSO konferansen 2017
  Fra NSO konferansenen på Island 2017: Thomas Lynge Madsen fra HK stat i Danmark mente at fagforeningene må være en del av utvikling bl.a. ved å satse på kompetanse og utdannelse.

  - Hva skal statens rolle være og hvordan vil de ansatte bli påvirket av endringene i arbeidsmarkedet? Vil roboter overta arbeidet og kunstig intelligens erstatte byråkratene, spurte leder av SFR på Island, Arni Jonsson ved åpningen av årets konferanse for tillitsvalgte i staten i de Nordiske landene.

 • Sylvi Listhaug mfl.
  Representantene fra Parat politiet og Norges Politilederlag var fornøyd etter det første møte med justisminister Sylvi Listhaug. Fra venstre: Eirik Sannes og Unn Kristin Olsen fra Parat politiet, statsråd Sylvi Listhaug og Geir Krogh, Norges Politilederlag.

  Det første fellesmøte mellom organisasjonene i politi- og lensmannsetaten og statsråd Sylvi Listhaug ble gjennomført i dag. – Møtet var svært positivt med flere gode diskusjoner om sentrale tema. En god start på et samarbeid til det beste for etaten og de ansatte, sier leder av Parat politiet, Unn Kristin Olsen og forbundsleder Geir Krogh i Norges Politilederlag.

 • Geir åpning
  Fra videoen under åpningen av jubileumskonferansen «Politiledelse mot 2025».

  Kompetansebehovet i politi- og lensmannsetaten er høyt på agendaen. Politidirektoratet har nettopp overlevert en rapport om fremtidens kapasitets- og kompetansebehov. Kompetanse var også det gjennomgående temaet på jubileumskonferansen «Politiledelse mot 2025» 7. februar.

 • Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh på Politilederkonferansen 2018

  NPL vedtok to klare budskap på årets representantskapsmøte; politiledere trenger et kompetanseløft for ledere og en langtidsplan for politiet.
  Foredragene på Politilederkonferansenviste også at ledelse må høyere opp på agendaen i politiet.

 • Geir Iversen
  Politioverbetjent Geir Iversen i Agder politidistrikt har skrevet en masteroppgave om lederkompetanse.

  - Gi unge betjenter med ledertalent formell lederkompetanse før realkompetansen tar dem, sier Geir Iversen, politioverbetjent i Agder politidistrikt. Han har skrevet en masteroppgave med tittelen «Lederkompetanse og lederadferd i politiet» og hevder at det er en manglende forståelse og verdsetting av formalkompetanse i politiet.

 • Guro og Lene
  Norges Politilederlag feiret 125 år 7. februar ved å arrangere konferanse «Politiledelse mot 2025». Stortingspolitikerne Guro Angell Gimle (H, til venstre) og Lene Vågslid (Ap) deltok i paneldebatten om fremtidens kompetansebehov og detaljstyringen av politiet.

  7. februar feiret Norges Politilederlag sine 125 år. Det ble en feiring med fremtidsrettet perspektiv, uten at man på noen måte glemte å kaste et blikk over skuldra og ta med seg det beste av fortiden videre.

 • Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh er opptatt av strategisk kompetanseutvikling

  Behovet for ny og mer spesialisert kompetanse i politiet øker i takt med samfunnsutviklingen. Grunn- og videreutdanningen i politiet må utvikles og det må rekrutteres ansatte med relevant og fremtidsrettet kompetanse. Det må handles nå før kompetansegapet blir for stort.

 • Norges Politilederlag har i dag oversendt høringssvar til Politidirektoratet til forslaget om Nasjonale rolledefinisjoner med kompetansekrav for etterforskningsfeltet. Det har vært stort engasjement blant medlemmene og vi har forsøkt å innarbeide innspillene i svaret. Dokumentet er et viktig tiltak i etterforskningsløftet og et bidrag som på sikt vil heve både kvaliteten og attraktiviteten innen etterforskningsfeltet, sier forbundsleder Geir Krogh. 

 • Evalueirngsrapporter
  Politiet jobber kunnskapsstyrt med lederutvikling. Det viser disse evalueringsrapportene fra DIFI og Agenda Kaupang

  Mandag ble DIFI’s underveisrapport om kultur, holdninger og ledelse i Nærpolitireformen publisert. Den har fått god omtale i mediene og gir et godt innblikk i status for kulturutfordringer og lederutvikling i etaten. Dette er et av flere gode eksempel på kunnskapsbasert utvikling av ledelsesfaget i politiet, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Jan Ketil Arnulf
  Jan Ketil Arnuld i aksjon under Jubileumskonferansen "Politiledelse mot 2025" 7. februar 2018.

  Under NPLs jubileumsseminar i februar i år gav professor ved BI, Jan Ketil Arnulf, en underholdende forelesning omkring ledelsesbegrepet. Vi har bedt ham utdype temaet i et intervju i etterkant. Han er også aktuell med en bokutgivelse, «En kultur kalt ledelse», som kom ut på ettervinteren i år.

 • Nina Skarpenes
  Nina Skarpenes på rektors kontor, hvor det være i overskuelig fremtid. Flytting av PHS til et annet sted er skjøvet langt ut i framtiden.

  Nina Skarpenes (54) er i gang med sitt første åremål som rektor på Politihøgskolen. Vi har møtt henne for en prat om dagens og fremtidens utfordringer innen grunnutdanning, forskning, lederutvikling og kompetanseheving i politiet. Utfordringene er mange, men det er mulighetene også!

 • Forbundslederne i aksjon
  Forbundslederne møtte lederstudenter ved Politihøgskolen tirsdag 24. april. Fra venstre: Tore Salvesen, nestleder Norges Politilederlag, Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund og Sverre Bromander, Politijuristene. (Foto: Rune Glomseth)

  Tillitsvalgte fra Norges Politilederlag, Politiets Fellesforbund og Politijuristene møtte tirsdag studenter innen strategisk ledelse og reformer på Politihøgskolen. Slike miniseminar med forbundslederne har tidligere vært arrangert på lederutdanningen nivå 2 (LOU2). En spennende arena for å diskutere ledelse.

 • Nina Skarpenes
  GLAD OG STOLT: Rektor Nina Skarpenes. Foto: Politihøgskolen

  Politihøgskolen har nå fått godkjent planen for studiet Nordisk master i politiledelse, i samarbeid med Copenhagen Business School og Linnéuniversitetet i Växjö

 • Olav Skard Jørgensen
  Veien blir til mens man går under etableringen av NC3. Olav Skard Jørgensen er en travel mann om dagen.

  For nesten 30 år siden satt Olav Skard Jørgensen (48) og telte på knappene – skulle han ta den tildelte plassen på politiskolen, eller skulle han begynne på krigsskolen? Det ble det siste. Men til slutt ble det politiet likevel. I begynnelsen av september begynte han som leder av det nyopprettede nasjonale cyberkrimsenteret i Kripos – NC3. Vi har møtt ham for en prat om egen bakgrunn, lederprinsipper og forventninger til oppgaven.