Lønn og tariff

 • Pål Arnesen
  YS Stat leder Pål Arnesen har landet en avtale for tidligpensjon for 1963 kullet.

  Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), YS og de andre hovedorganisasjonene inngikk 12.desember en midlertidig pensjonsavtale for særalderspensjonister født i 1963, med særaldersgrense 60 år. De som ønsker å gå av på 85-års regelen (dvs fra 57 år) går av på dagens ordning og beholder den ordningen frem til fylte 67 år.

 •  

  Tvistenemda
  Nemnda ble ledet av tingrettsdommer Richard Saue (foto: Vetle Daler)

  Vinteren 2017-2018 forhandlet hovedsammenslutningene med staten om særavtalene for reiser innenlands og utenlands. Partene ble ikke enige, og saken gikk derfor til behandling i særskilt tvistenemnd. Nå, fem måneder senere, er kjennelsenklar. Nemndas avgjørelse gir ingen grunn til jubel, men noen lyspunkter finnes.

 • Tillitsvalgte
  Lokallagsledere og forhandlingsutvalgene i NPL deltok onsdag og torsdag på opplæring for tillitsvalgte i Parat. (Foto: Vetle Daler)

  Parat24: Lokale forhandlinger, lov og avtaler, verving og ny offentlig tjenestepensjon – dette er bare noen av temaene når politi-tillitsvalgte møtes denne uka.