Nærpolitireformen

 • Dag Størksen
  Dag Størksen, leder av geografisk driftsenhet Telemark og Grenland politistasjon.(Foto: Politiet)

  Politiinspektør og GDE leder Dag Størksen har skrevet et godt leserinnlegg om utfordringer i Nærpolitireformen. Det er tidligere publisert i flere lokalaviser i Telemark, bl.a. i Varden 22. februar.

 • Håvard Revå
  Fra 1. juni er Håvard Revå sjef for Kongsberg politistasjonsdistrikt, med ansvar for Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Foto: Jenny Ulstein

  – Jeg kan ikke bare si «slapp av, alt blir som før» – for det blir det ikke, sier politistasjonssjef på Kongsberg Håvard Revå til Laagendalsposten. 

 • Politilederen nr 6 2016
  Den siste utgaven av Politilederen - Lensmannsbladet

  Årets siste utgave av Politilederen - Lensmannsbladet er også den siste utgivelsen. Heretter vil nyheter formidles gjennom våre digitale kanaler. Politilederen.no er hovedkanalen, men vi vil jevnlig sende ut nyhetsbrevhvor alle som ønsker det kan melde seg på som mottakere.
  I lederen oppsummerer forbundsleder Geir Krogh året og arbeidet med Nærpolitireformen.

 • Velkommen til Malvik: Marit Helene Stigen (t.v.) sammen med to sentrale personer for kriminalforebyggende virksomhet i Malvik kommune: SLT-koordinator i Malvik, Kari Christensen (midten) og Norges første politikontakt, Maren Johansen (t.h.).

  Hvordan få til en kulturendring i praksis? I Værnesregionen har man tjuvstartet ordningen med politikontakt, da Malvik, en av seks kommuner som ikke lenger har lensmannskontor, fikk sin kontakt for snart ett år siden. Det var landets første. Og ved oppnevningen av politikontaktene har man valgt å tenke nye tanker. I Malvik fikk to unge PB1’ere jobben.

 • Håkon Skulstad
  Den nye assisterende politidirektøren har vært på mange av NPL's samlinger. her på tillitsvalgtsamling på Gardermoen i 2015.

  Håkon Skulstad ble i dagens statsråd utnevnt til assisterende politidirektør for en periode på seks år. - Dette er gledelig, men ikke uventet. Skulstad er rett mann for denne viktige stillingen i politi- og lensmannsetaten, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Justisminister Anders Anundsen
  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen bevilger mer penger til drift i politidistriktene. Her avbildet på NPL's ledersamling i juni. (Foto: Anne L. Buvik)

  I kveld ble det kjent at justis- og beredskapsminister Anundsen har fått inn en økning på 300 mill. i neste års budsjett. Økningen er øremerket driftsbudsjettene i politidistriktene. – Dette vil kunne bøte på den negative utviklingen, men er på ingen måte nok til å friskmelde politibudsjettene, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Namsfogden i Oslo
  Namsfogden i Oslo Alexander Dey er ikke overrasket over beslutningen fra regjeringen.Han ser frem til å starte arbeidet med de nye organiseringen.

  Statsråd har i dag besluttet at Namsfogden i Oslo skal overføres til Oslo politidistrikt som egen driftsenhet fra 1. januar 2017. - Dette er en beslutning vi har ventet på, sier Alexander Dey, namsfogd i Oslo på telefon med oss i dag. Politidirektoratet foreslo en slik overføring i januar i år og selv om det var motforestillinger er det bra at det er tatt en beslutning.

 • Krogh og Jenny Klinge på Stortinget
  Jenny Klinge er stortingsrepresentant og sitter i justiskomiteen for Senterpartiet. Her sammen med forbundsleder Geir Krogh under et besøk høsten 2016.

  Torsdag 23. mars behandlet Stortinget en sak om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen. Spørsmålet var stilt av representantene fra Senterpartiet med Jenny Klinge i Justiskomiteen spissen.

 • Humlegård går av
  Odd Reidar Humlegård går av etter seks år som Politidirektør og fortjener takk for innsatsen!

  Odd Reidar Humlegård slutter som politidirektør når åremålet utløper i november, opplyser han selv til NRK. – Tunge tak og lange dager for en leder som har vært elsket og hatet i etaten, sier lederen for Norges Politilederlag i Parat.

 • Anundsen og Krogh
  Justis- og beredskapsministeren Anundsen i samtale med forbundsleder Geir Krogh under budsjettfremlegging 6. oktober 2016 (foto: Kåre M. Hansen, POD).

  Mange ble overrasket søndag 18. desember av meldingen om at justis- og beredskapsminister Anders Anundsen går av. Han ble i dag erstattet av Per-Willy Amundsen. – Anundsen har vært svært sentralt i gjennomføringen av Nærpolitireformen og det er derfor rart at han ikke skal følge arbeidet ut perioden, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Karl Johnny Nilsen med en «Selfie» fra 17 mai toget i Gildeskål 2016

  Til tross for at det har vært forventet, er det med vemod jeg ser Gildeskål lensmannskontor står på listen over kontor som skal nedlegges i forbindelse med Nærpolitireformen.
  Det er med blandede følelser jeg etterhvert skal ende en årelang rekke av lensmenn som har tjenestegjort ved enheten, og skal runde av det tradisjonelle lensmannskontorets historie i Gildeskål.

 • Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh er ikke overrasket over nedgangen i befolkningens tillit til politiet. (Foto: Vetle Daler)

  I fjor svarte 77 prosent av befolkningen at de har svært eller ganske stor tillit til politiet, en nedgang på seks prosentpoeng fra 2017, ifølge en undersøkelse fra Kantar TNS. – Ikke overraskende, sier politilederne.

 • Utsikten over Sarpsborg er upåklagelig fra balkongen utenfor kontoret til stasjonssjef i Sarpsborg, Kjetil Lunde.

  - Det er ikke vanskelig å se logikken i en sammenslåing som den vi gjorde i 2009. Rasjonelt ser man godt at det er mye å hente. Samtidig skal det godt gjøres at man ikke også har et personlig perspektiv i bakhodet – hvordan blir min egen nye hverdag?

 • Vansjø lensmannskontor ble opprettet i 2009, og ligger i Råde.

  I 2009 ble lensmannskontorene i Rygge, Råde og Våler slått sammen til ett – Vansjø lensmannskontor. Prosessen gikk rimelig smertefritt, både for ansatte og ledere, og de involverte skaffet seg verdifull omstillingserfaring som kan komme godt med videre i den prosessen som nå er i gang. Vansjø lensmannskontor vil neppe overleve Nærpolitireformen.

 • Harald Bøhler er prosjektleder for etterforskningsløftet i Politidirektoratet. Han er til daglig avsnittsleder ved Etterforskningsavsnittet ved seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt.

  Vi trenger aktive ledere for å løfte etterforskningsfaget. Tiltakene i handlingsplanen skal gi innbyggerne økt rettssikkerhet gjennom å heve kvaliteten i straffesaksarbeidet. Det skal bli mer attraktivt å være etterforsker, sier prosjektleder Harald Bøhler i dette innlegget.

 • Anette Selmer
  Annette Selmer er advokat, autorisert konfliktmegler, driver eget konsulentfirma og omtaler seg selv som «en støttespiller for ledere og personalmedarbeidere i offentlig sektor».

  Hvordan opplever ledere en omstilling? Hva er vanlige reaksjoner, og hvordan oppleves et situasjon hvor man selv skal lede samtidig som man skal omstilles? Og hvordan skal man forberede seg best mulig på å møte situasjonen? Vi har bedt advokat Annette Selmer om noen eksterne vurderinger.

 • Frøstrup og Amundsen
  Leder av særorganutvalget Anne Cathrine Frøstrup overleverte rapporten, Bedre bistand. Bedre beredskap, til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen torsdag 18. mai. (Foto: NPL)

  Leder av særorganutvalget Anne Cathrine Frøstrup overleverte i går sin rapport (NOU 2017:11) til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. - Utvalget foreslår omfattende endringer i dagens særorganstruktur. Et godt stykke arbeid som utgangspunkt for en videre prosess. Det er behov for å rydde i organiseringen av de nasjonale bistandsressursene, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Benedicte Bjørnland
  Benedicte Bjørnland overtar som politidirektør 1. april og kjenner på forventningspresset.

  Politiet tilbyr en jobb med mening, en jobb med nerve i hverdagen. Det er grunnen til at Benedicte Bjørnland kan se tilbake på 26 år i politiet når hun tiltrer som ny politidirektør 1. april i år. Som eneste kvalifiserte søker, og med en høy stjerne fra sin tid som leder i PST, var det ikke noen stor overraskelse da utnevnelsen kom. De kritiske røstene har vært få, og den nye politidirektøren innrømmer at hun kjenner litt på forventningspresset.

 • Protestaksjon i Brumundal mot at Ringsaker lensmannskontor er foreslått som et tjenestested underlagt Hamar politistasjon. Faksimile fra Hamar Arbeiderblad 4. november 2016

  Forslagene til ny lokal struktur i politiet er nå sendt på høring i alle politidistrikter. Som ventet er det foreslått en drastisk reduksjon av antall tjenestesteder. – Vi aksepterer en reduksjon av antall tjenestesteder, men er redd politimestrene går for langt i å sentralisere myndighet og ressurser, sier forbundsleder Geir Krogh.