Norges Politilederlag

 • Paneldebatt Kristiansand
  Ordfører i Iveland; Gro Anita Mykjåland kom med friske innspill under paneldebatten i Kristiansand 17.mars.

  Denne spalten inneholder aktiviteter og andre saker fra i organisasjonslivet i Norges Politilederlag. I tillegg har hvert lokallag sine egne sider med aktuell informasjon til medlemmene. Se forøvrig oversikt over lokallagsledere og landsstyret her. Ta gjerne kontakt med forbundskontoret for tilbakemeldinger eller spørsmål.

 • Knut Morten Johansen
  Statssekretær Knut Morten Johansen ble fort en omsvermet mann.

  I dag og i morgen er ca. 100 deltaker samlet på Norges Politilederlags lederkonferanse på Gardermoen. Konferansen ble innledet i ettermiddag med hilsninger fra ulike samarbeidspartnere.

 • Tore Salvesen
  Nestleder Tore Salvesen er politistasjonssjef på Bergen Vest politistasjon. Han har lang erfaring som etterforskningsleder og god bakgrunn for å lede arbeidet med høring av ny straffeprosesslov.

  I juni 2014 oppnevnte Justis- og beredskapsdepartementet det såkalte "Straffeprosessutvalget" 3. november 2016 leverte utvalget sin rapport med forslag til ny straffeprosesslov. Høringsfrist er 6. juni 2017.

 • Overlevering straffeprosesslov
  Runar Torgersen, leder for straffeprosessutvalget, overrekker utredningen til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen 3. november 2016 (Foto: JD)

  Norges Politilederlag har i dag avgitt høringssvar til forslag til ny straffeprosesslov. - Vi er positive til lovutvalgets forslag, men ønsker en bedre rolleavklaring mellom påtalefaglig og politifaglig ledelse av etterforskingen. I tillegg mener vi forslaget om krav til forsvarer til stede under politiavhør blir for statisk og upraktisk, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Geir Krogh og Tore Salvesen
  Forbundsleder Geir Krogh og nestleder Tore Salvesen er fornøyd med vedtakene i representantskapet 24. mai.

  De topptillitsvalgte i Norges Politilederlag er samstemte i behovet for et kompetanseløft for politiledere og behovet for en langtidsplan. Dette ble utfallet da representantskapet vedtok to viktige resolusjoner under møtet på Scandic Oslo Airport hotell torsdag 24. mai.

 • Marit og Geir
  Representantskapsmøte på Gardermoen valgte Marit Ellingsen som ny leder. Samtidig takket Geir Krogh av etter tre år som forbundsleder.

  Torsdag 5. og onsdag 6. mars gjennomførte Norges Politilederlag representantskapsmøte på Clarion Hotel og Congress Oslo Airport. Det ble valgt ny leder, Marit Ellingsen, fra NPL Sør-Vest og nytt styremedlem fra Nord-Norge, Frank Sletten. I tillegg ble leder av utvalget for sivil rettspleie fast medlem i styret.

 • Rep.skap_Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh åpnet for første gang representantskapsmøte etter at han ble valgt som forbundsleder i fjor.

  Representantskapet i Norges Politielderlag (NPL) endret vedtektene i møtet 11. mai. NPL er nå en fagforening for ledere på alle nivå og fagområder i politi- og lensmannsetaten. Andre viktige saker i årets møte var opprettelse av utvalg for sivil rettspleie, nye medlemmer til landsstyret og nytt handlingsprogram for perioden 2017 – 2019

 • Program ledersamling 2017
  Norges politilederlags ledersamling handler i år om fremtidens ledelse. Last ned programmet her.

  Torsdag 11. og fredag 12. mai møtes over 100 ledere fra politi- og lensmannsetaten på Gardermoen. Temaet for NPL's årlige ledersamling er "Fremtidens ledere". - Endringstakten i politiet øker og det et åpenbart at også kravene og forventningene til ledere endres i fremtiden, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Guro og Lene
  Norges Politilederlag feiret 125 år 7. februar ved å arrangere konferanse «Politiledelse mot 2025». Stortingspolitikerne Guro Angell Gimle (H, til venstre) og Lene Vågslid (Ap) deltok i paneldebatten om fremtidens kompetansebehov og detaljstyringen av politiet.

  7. februar feiret Norges Politilederlag sine 125 år. Det ble en feiring med fremtidsrettet perspektiv, uten at man på noen måte glemte å kaste et blikk over skuldra og ta med seg det beste av fortiden videre.

 • Geir Krogh
  Geir Krogh på sin nye – og gamle – arbeidsplass på politihuset i Ski, etter seks år på forbundskontorene i Lakkegata og Brugata.

  Etter over ti år i NPLs tjeneste, seks av dem som frikjøpt på heltid, er Geir Krogh ute av forbundskontoret og tilbake på Politihuset i Ski. Sirkelen er sluttet, men ennå tar det nok noen måneder før det siste lille grepet glipper.

 • Politioverbetjent Marit Johanne By, Trøndelag politidistrikt (Foto: adressa.no)

  Der er mange bevisste og fornøyde politiledere som er medlemmer i Norges Politilederlag. Vi har oppfordret en av dem, Marit Johanne By i Trondheim, til å sette ord på hvorfor hun skiftet fagforening. 

 • Jonny og Geir
  Jonny Nauste er nytt æresmedlem i NPL. Han mottok utmerkelsen av dagens leder Geir Krogh.

  Tidligere forbundsleder Jonny Inge Nauste ble utnevnt til nytt æresmedlem i Norges Politilederlag under festmiddagen på lederkonferansen på Gardermoen i går kveld. Et enstemmig representantskap sto bak utnevnelsen.

 • Anne L Buvil og Geir Krogh
  Jubileumsboka, «Fra lensmann til politileder» ble lansert under markeringen 7. februar. Her takkes fagbokforfatter Anne L. Buvik for et godt arbeid med lensmannsetatens historie. (Foto: Vetle Daler, Parat)

  «Fra lensmann til politileder» er tittelen på boka som omhandler Norges Politilederlags historie de siste 25 år. Den ble lansert under jubileumsmarkeringen 7. februar, og er nå til salgs i Parats nettbutikk.

 • NPL landsstyret
  Landsstyret er orientert om valgkomiteens innstilling. Bak fra venstre: Trond Øren, leder av valgkomiteen, John Magne Aas, Frank Gran, Karl Jonny Holand-Nilsen. Foran fra venstre: Geir Krogh, Marit Ellingsen og Rune Halvorsen. Foto: Trygve Bergsland.

  Geir Krogh, tar ikke gjenvalg på Norges Politilederlags (NPL) representantskapsmøte som avholdes i mars 2019. Valgkomiteen og valgkomiteens leder, Trond Øren, foreslår at Marit Ellingsen (50) overtar etter Krogh.

 • YS Stat ledersamling
  Norges Politilederlag stilte med hele syv deltagere på YS Stat lederkonferanse 2016. Fra venstre: Geir Krogh, Tore Salvesen, Jonny Nauste, Marit Ellingsen, Kjetil Andersen, Hilde Andreassen og Arne Vidar Hansen.

  - Dette er et unikt møtepunkt for ledermedlemmene i YS Stat, sa Ys Stat leder Pål N. Arnesen da ha åpent den sjette YS Stat lederkonferanse. De over 40 medlemmene i de ulike YS Stat forbundene var samlet på Quality Airport hotell på Gardermoen 10.-11. oktober.

 • Deltagere på ledersamlingen
  Tross alvorlige tema var den en god og munter stemning på årets ledersamling på Gardermoen

  Igjen kunne Norges Politilederlag innby til ledersamlingmed spennende program på Gardermoen 2. - 3. juni. Vel 120 deltakere og gjester delte kunnskap og meninger, hentet inspirasjon og bygget nettverk.

 • Ledersamlingen 2017
  Det blir et variert program på ledersamlingen 2017

  Onsdag 11. og fredag 12. mai inviterer Norges Politilederlag medlemmene til ledersamling på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen. Tema for årets samling er "Fremtidens ledere". Vi har fått med oss topplederne  politi, påtalemyndigheten og justis og legger opp til gode debatter om temaet politiledelse. Vi gleder oss til to spennende og lærerike dager. Last ned invitasjon her - og meld deg på her - innen 18. april.

   

 • Jonny Nauste
  Det har vært åtte fine år, sier Jonny Nauste om sin tid som forbundsleder.

  Nylig avgåtte forbundsleder Jonny Nauste (58) lanserte tittelen som et motto for Norges Politilederlag. Men det er ingen dårlig beskrivelse av mannen selv. Etter åtte begivenhetsrike år som leder for NPL returnerer han til embetet som namsfogd i Asker og Bærum. Vi møttes på forbundskontoret i Lakkegata en junidag for en oppsummering av det som har vært og et tankespinn omkring det som måtte komme.

 • Svein Asklund

  Svein Asklund døde 28.februar 2017 bare 60 år gammel. Ved sin altfor tidlige bortgang var han lensmann i Namdalseid og samtidig var han en svært viktig medarbeider i den den trønderske politiorganisasjonen.

 • Widar Gudim
  Widar Gudim avsluttet karrieren som lensmann i Hobøl

  Widar Gudim, en god kollega og venn i mange år, gikk alt for tidlig bort den 19.1.17 i en alder av 66 år. Vi vil gjerne hedre hans minne med disse minneordene.