Parat

 • Landsstyret nov 2017
  Fra NPL’s landsstyremøte 29. november. Medlemmene har vært sterkt involvert i endringsarbeidet i 2017. Foran fra venstre: Rune Halvorsen, Anne Margrethe Ruud, Geir Krogh, Karl Jonny Nilsen. Bak fra venstre: Tore Salvesen, Frank Gran og John Magne Aas.

  Reformen har tatt mye av tid og oppmerksomhet i året som har gått. Nå tar forbundskontor og landsstyret i Norges Politilederlag juleferie i forvissning om at 2018 vil bli like innholdsrikt og spennende som 2017. Her er forbundslederens bidrag til Nyhetsbrev nr 6 2017:

 • Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh er fornøyd med resolusjonen om hverdagsledelse på Parats landsmøte.

  Parat vil jobbe for talentutvikling, rekruttering og videreutvikling av ledere på alle nivå og fagområder. Det vedtok Parats landsmøte torsdag.

 • Einar Kaldhol
  Leder av Parat politiet, Einar Follesøy Kaldhol, om den nye politidirektøren


  Hvilken oppfatning har du av den nye politidirektøren?
  Vi kjenner henne godt fra jobben som PST-sjef, og jeg tror det i denne fasen kan være positivt med nye øyne på reformen. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid, og ønsker henne velkommen og lykke til i jobben.

 • Hans-Eirik Skjæggerud
  Hans-Eirik Skjæggerud er leder av paraplyorganisasjonen Parat.

  – På vegne av Parat ønsker jeg NPL velkommen inn i vårt gode fellesskap. Vi er entusiastisk og optimistisk med tanke på hva vi kan få til sammen innenfor politietaten i fremtiden, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

 • Anders Lindstrøm
  Anders Lindstrøm er leder Parats juridiske avdelingen.

  – Medlemmene i Parat skal være sikret et ekstremt profesjonelt tilbud, sier Anders Lindstrøm, som leder Parats juridiske avdeling.

 • Geir Krogh og Unn Kristin Olsen
  Forbundsleder i NPL Geir Krogh og leder i Parat politiet Unn Kristin Olsen har stor tro på at samarbeidet under Parat paraplyen vil være styrke for begge organisasjonene.

  Første januar 2018 blir Norges Politilederlag en del av Parat. Fra før har Parat en stor gruppe medlemmer i politiet. – Nå får vi enda større slagkraft, sier leder for Parat politiet Unn Kristin Olsen.