Politi og utvikling

 • Arild Bakken
  Prosjektleder for Politiarbeid på stedet, Arild Bakken, har et sterkt ønske om å kunne kjøpe inn smarttelefoner til alle operative mannskaper.

  - Det er ikke budsjettert for innkjøp av smarttelefoner til alle de operative mannskapene nå. Vi må derfor nøye oss med mp3 spillere en del steder når «Politiarbeid på stedet» skal implementeres, sier prosjektleder Arild Bakken.

 • Hva er politi
  Med sin siste bok oppsummerer Liv Finstad et langt liv med forskning på politiet.

  Skal du lese en fagbok i jula er mitt tips Liv Finstads nyeste bok, "Hva er Politi". Hun oppsummer en lang periode med forskning på politiet og gir etter mitt syn viktige perspektiver og refleksjoner over politiets utvikling som samfunnsinstitusjon. Spesielt tankevekkende er kapittelet om politiets stopp og sjekk på mistanke praksis.

 • Terje Krogstad
  Ringsaker lensmannskontor har jobbet lenge for kameraovervåkingen av Brumunddal sentrum. Her viser lensmann Terje Krogstad fram hvordan bildene ser ut på mobil. Foto: Hamar Arbeiderblad

  Innlandet politidistrikt fikk mandag medhold i Personvernnemda om å fortsette med kameraovervåkingen i Brumunddal sentrum.

 • John Erik Veseth og Jostein Sandvik
  Seksjonsleder John-Erik Veseth og politioverbetjent Jostein Sandvik på forebyggende avdeling i Follo har mye bra å si om det forebyggende arbeidet i distriktet.

  Det er i år seks år siden deler av det som i dag er politidistrikt Øst ble omorganisert. 13 kommuner hadde to politistasjoner og 11 lensmenn, som ble omstrukturert til to politistasjoner, én i Askim og én i Ski. Ett av de viktigste «salgsargumenter» var større og bedre satsing på forebygging. Hvordan har det gått? Vi har besøkt Follo politistasjon for et overblikk og en oppsummering.

 • POLITIET PÅ 60 MINUTTER: Professor Frank Aarebrot holdt sitt foredrag fra lenestolen på scenen, uten manus – i kjent stil. Og med tydelige utfordringer til politiet.

  Årets forskningskonferanse på Politihøgskolen ble arrangert 8. og 9.juni. Som alltid et veldig godt program. Årets tema var «Oppdrag: Morgensdagens samfunn - politiets samfunnsoppdrag - hva utfordrer og hva er løsningen».Professor Frank Aarebrot holdt innledningsforedraget; - Statens voldsmonopol - quo vadis?

 • Erik Henna Haugen
  Politiarbeid på stedet (PPS) er mye mer enn en iPad, hevder prosjektleder Erik Henna Haugen i Rogaland politidistrikt

  Pilotprosjektet «Politiarbeid på stedet» ble gjennomført på tre steder i løpet av 2014. Nå er sluttrapporten skrevet, og prosjektet skal utvides i 2015. Hva er erfaringen, og hvordan har det gått? Vi har snakket med noen nøkkelpersoner i pilotprosjektet, og konklusjonen er klar: Dette dreier seg om mye, mye mer enn å skrive rapporter på iPad! Samhandling og virksomhetsutvikling er noen av stikkordene.

 • Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh er ikke overrasket over nedgangen i befolkningens tillit til politiet. (Foto: Vetle Daler)

  I fjor svarte 77 prosent av befolkningen at de har svært eller ganske stor tillit til politiet, en nedgang på seks prosentpoeng fra 2017, ifølge en undersøkelse fra Kantar TNS. – Ikke overraskende, sier politilederne.

 • Transportprosjektet
  Pilotprosjektet for fangetransport ble høytidelig åpnet av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen 19. august. Her sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård og direktør i direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan. (Foto: kriminalomsorgen.no)

  Vista Analyses evalueringen Transportprosjektet viser at overføringene av oppgavene ikke har gitt den forventede gevinsten. De anbefaler ikke en videreføring av pilotprosjektet i sin nåværende form, men at erfaringene og kunnskapen som er bygd opp bør brukes i det videre utviklingsarbeidet.