Politiarbeid på stedet

  • Å lede omstilling er litt som å padle kajakk, mener stasjonssjef Odd Tveit Jørgensen

    Stavanger var ett av tre steder som deltok i pilotprosjektet Politiarbeid på stedet (PPS). Etter drøyt tre år kan man konstatere at det også gav nyttig erfaring i forhold til kulturendring og omstilling, en erfaring man drar med seg videre inn i arbeidet ned Nærpolitireformen.

  • Tor-Geir Myhrer
    Professor Tor-Geir Myhrer er en anerkjent og aktiv forkser ved Politihøgskolen. Her fra en debatt i NRK høsten 2015. (Foto: NPL)

    Pressemelding/NTB: Stadig flere politipatruljer gjennomfører etterforskning på stedet ved å sikre bevis og gjennomføre lydavhør der og da. Metoden kalles "politiarbeid på stedet". 27 erfarne etterforskere har drøftet hvilke fordeler og ulemper dette har for kvaliteten på etterforskningen.