Politidirektoratet

 • Einar og Geir
  Geir Krogh, leder av NPL og Einar Foldesøy Kaldhol, leder av Parat politiet er fornøyd med styrkingen av driftsbudsjettene i politiet. (Foto John Magne Aas)

  Politidirektøren omprioriterer 100 millioner ekstra til politidistriktene i budsjettet for 2019. - Dette er positivt. Vi har gjentatte ganger påpekt at det det er for lite penger til drift i politidistriktene. Samtidig er vi er usikre på konsekvensene av omprioriteringen, sier lederne for Norges Politilederlag i Parat og Parat Politiet. 

 • Arne Isak Tveitan
  Leder for Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan, er ansatt som seksjonssjef for den nyopprettete ID-seksjonen i Politidirektoratet. 

  Arne Isak Tveitan starter som seksjonssjef for den nyopprettete ID-seksjon i avdeling for politifag i Politidirektoratet mandag 6. august. Han kommer fra stillingen som leder for Nasjonalt ID-senter.
  - Som seksjonssjef vil jeg få en unik mulighet til å bygge opp og utvikle en helt ny seksjon, og ha innvirkning på fremtidig organisering og faglig utvikling av ID-området, sier Arne Isak Tveitan.

 • Odd Reidar Humlegård
  Politidirektør Odd Reidar Humlegård offentliggjorde i dag beslutningen av ny lokal struktur i politiet. (Foto: Politidirektoratet)

  - Det vi er med på i dag er en historisk begivenhet, som ikke har skjedd før og heller ikke kommer til å skje igjen, sa politidirektøren da han orienterte fagorganisasjonene om ny lokal struktur i dag tidlig. – Vi er glade for at det tas en beslutning, men ser at det kan være ulike meninger om resultatet, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Assisterende politidirektør Vidar Refvik
  Assisterende politidirektør Vidar Refvik gav et grundig og nyttig historisk perspektiv på utvikling og reformarbeid i politiet.

  Hva driver en politireform? Assisterende politidirektør Vidar Refvik tok norske politiledere med på en historisk vandring fra 1200-tallet til i dag i sitt foredrag kalt «Reform i et historisk perspektiv» på årets ledersamling. Historietimen gav nyttig bakgrunnskunnskap og forståelse for reaksjoner og motstand fra både politikere og «mannen i gata».

 • Håkon Skulstad
  Assisterende politidirektør Håkon Skulstad på Politilederkonferansen i mai 2018

  Regjeringen har i dagens statsråd beskikket assisterende politidirektør Håkon Skulstad (55) som midlertidig politidirektør. - Vi gratulerer og støtter valget inntil ny politidirektør er på plass. Håkon har vist godt lederskap både i rollen som assisterende politidirektør og prosjektleder for Nærpolitireformen, sier forbundsleder Geir Krogh. 

 • Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til forslag om ny bemannings- og ressursfordelingsmodell for politiet. - Vårt viktigste innspill til den foreslåtte modellen er at den blir for statisk og ikke i god nok grad tar hensyn til forskjellighetene i politidistriktene. Beregningene blir for komplisert når nasjonale sær- og forvaltningsoppgaver blandes sammen med de ordinære driftsoppgavene i politidistriktene, sier forbundslder Geir Krogh. 

 • Jonny Nauste
  Forbundsleder Jonny Nauste støtter lønnsnivået i Politidirektoratet og håper at lederlønningene i politidistrikt og særorgan følger etter.

  Som en fagforening for ledere i politiet er vi glade for at den største fagforeningen for politiansatte setter dette på agendaen av deres eget magasin Politiforum. Vinklingen er imidlertid opportunistisk og det skapes et inntrykk av at lønnsnivået i Politidirektoratet er uforsvarlig og sammenligner bl.a. med lønningene til justisministeren og andre politikere. Oppslaget i Politiforum kommer bare en uke etter at de publiserte ramsalt kritikk av ledelsen i Politidirektoratet.

 • Odd Reidar Humlegård
  Politidirektør Odd Reidar Humlegård legger opp til mer handlingsrom for poltidistriktene i årets disponeringsskriv. Han får støtte fra Norges Politilederlag. Bildet er fra NPL's 125 års jubileum 7. februar. (Foto: Anne L Buvik)

  Politidirektoratet sendte i dag ut disponeringsskrivet til politidistrikter, særorgan og nasjonale enheter. Direktoratet vil bl.a. prioritere fortsatt bemanningsvekst, politiets nye beredskapssenter og helikoptre, oppbygging av nasjonalt cyber crime senter (NC3) og internettrelaterte overgrep mot barn. – Vi er helt enige i prioriteringene, men er spesielt glade for signalene om mer lokalt handlingsrom, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Lena Reif - seksjonssjef Etterretning og forebygging, POD

   

  I denne spalten får sentrale politiledere ni spørsmål om sin lederhverdag, og får anledning til å dele tanker og synspunkter. Denne gangen er turen kommet til Lena Reif - seksjonssjef for Etterforskning og forebygging i Politidirektoratet.

 • Tom Karp og Cathrine Filsad
  Tom Karp og Cathrine Filstad forsker på politiledelse og reform.

  En ny politidirektør må forhindre at nærpolitireformen blir enda et offentlig prosjekt som ikke leverer som forutsatt.

 • Arne Sundvoll og Geir Krogh
  Politiet var sterkt tilstede under Arendalsuka 2017. I år er det også mange arrangementer med politi og justispolitikk som tema.

  Arendalsuka har utviklet seg til å bli en møteplass for politikere, organisasjoner og politiske interesserte. Landsstyret vil i år være tilstede de tre første dagene. Vi arrangere bl.a. en debatt mandag 13. august kl 15 på Madam Reiersen med fokus på politiets forebyggende strategi og A-krim samarbeidet. 

 • Geir Krogh
  NPL-leder Geir Krogh om den nye politidirektøren

  Hvilken oppfatning har du av den nye politidirektøren?
  Benedicte Bjørnland har lang er erfaring som toppleder i politiet og er godt likt av de ansatte. Hun har gjort en svært god jobb som PST-sjef. Selv om budskapet kan være skremmende, evner hun å kommunisere på en måte som gir tillit og respekt.

 • I går kommenterte vi et oppslag om tidligere politimester Geir Gudmundsen i Dagens Perspektiv. Artikkelen kan leses her, men krever abonnement. Vår kommentar har vi sitert under.

 • Frede Hermansen
  Frede Hermansen (44) har siden 2013 ansatt i Politidirektoratet som fagdirektør/avdelingsdirektør og leder av avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring.

  I dagens Statsråd tok regjeringen flere beslutninger av betydning for politiledere. Den mest overraskende for mange var at avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Frede Wiberg Hermansen (44), ble utnevnt til assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. - Hermansen har tilført etaten en stor ledelses- og styringsfaglig kompetanse i den tiden har han har vært her. Det er synd for politiet å miste ham, men bra for forsvaret, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Håkon Skulstad
  Konstituert politidirektør Håkon presenterte tirsdag straffesaksstatisitikken for 2018. (Foto: Kåre M Hansen, POD)

  Anmeldte lovbrudd har gått markant ned de siste årene, men nedgangen ser nå ut til å stoppe opp. Økning i seksuallovbrudd og voldssaker er årsaken. Politilederne er bekymret for kapasitet og kompetanse innenfor etterforskningsfeltet.

 • Peter Christian Frølich
  Peter Frølich er ny andre nestleder i Justiskomiteen. Foto: Stortinget/Terje Heiestad

  Den nye andre nestleder i Stortingets justiskomité er Høyres Peter Frølich (30). Sin unge alder til tross er han inne i sin andre periode på Stortinget. Han satt i Justiskomiteen også i forrige periode, og er levende opptatt av alle sider av saksområdet. Han mener Nærpolitireformen er på sporet, at POD skal bestå, men i mindre format, og at punktbevæpning er en fornuftig løsning på bevæpningsspørsmålet.

 • Einar Kaldhol
  Leder av Parat politiet, Einar Follesøy Kaldhol, om den nye politidirektøren


  Hvilken oppfatning har du av den nye politidirektøren?
  Vi kjenner henne godt fra jobben som PST-sjef, og jeg tror det i denne fasen kan være positivt med nye øyne på reformen. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid, og ønsker henne velkommen og lykke til i jobben.

 • Frede Hermansen, avdelingsdirektør i Politidirektoratet

  Politiets virksomhetsstrategi skal etter planen være klar før jul. I de foreløpige utkastene utgjør nærpolitireformen hovedsatsningen fram til 2020. Innen 2025 skal politiet være i forkant av kriminaliteten, og ha gjennomgått et digitalt skifte.

  Av Frede Hermansen, avdelingsdirektør i Politidirektoratet

 • Benedicte Bjørnland
  PST-sjef Benedicte Bjørnland ble i dag utnevnt som ny politidirektør. (Foto: PST)

  Benedicte Bjørnland (53) er i dag utnevnt til ny politidirektør og slutter som sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). - Vi gratulerer og ønsker henne lykke til i førersetet for utviklingen av fremtidens politi, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Piblikumsundersøkelse
  Politiet la i dag frem publikumsundersøkelsen fra 2017

  Politidirektøren la i dag frem Politiets publikumsundersøkelse 2017. Publikum har en gjennomgående høy tillit til politiet, men er bekymret for nettkriminalitet og responstid. 83 prosent av innbyggerne har svært stor eller ganske stor tillit til politiet, en økning på 2 prosentpoeng fra i fjor, viser undersøkelsen.