Politihøgskolen

 • Avslutning PHS 2016
  Stolte nyutdannede politibetjenter med vitnemålene i Oslo rådhus 24. juni

  - Dere har ikke bare valgt et yrke, men en livsstil, sa statsråd Anundsen under sin tale til avgangselevene ved PHS i Oslo 24. Juni. Sammen med ordfører og politiets ledelse med Humlegård i spissen deltok han på årets avslutning i Oslo Rådhus.

 • Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til Politidirektoratets forslag til ny forskrift for opptak av studenter til Politihøgskolen.
  Vi støtter at reglene for opptak samles i en forskrift, men er skeptiske til redusert krav til svømmedyktighet. Samtidig mener vi at det må mer politilederkompetanse inn i opptaksnemdene. Les høringssvaret her og forslaget til ny forskrift her.

   

 • POLITIET PÅ 60 MINUTTER: Professor Frank Aarebrot holdt sitt foredrag fra lenestolen på scenen, uten manus – i kjent stil. Og med tydelige utfordringer til politiet.

  Årets forskningskonferanse på Politihøgskolen ble arrangert 8. og 9.juni. Som alltid et veldig godt program. Årets tema var «Oppdrag: Morgensdagens samfunn - politiets samfunnsoppdrag - hva utfordrer og hva er løsningen».Professor Frank Aarebrot holdt innledningsforedraget; - Statens voldsmonopol - quo vadis?

 • Politihøgskolen
  NPL har tradisjonelt hatt et godt samarbeid med Politihøgskolen. Her møter ny og gammel forbundsleder ledelsen. Fra venstre: Geir Krogh, Nina Skarpenes, Tor Tanke Holm og Marit Ellingsen (Foto: PHS)

  Norges Politilederlag har jevnlige samarbeidsmøte med Politihøgskolen. Torsdag var første møte for den nye forbundslederen. Med god støtte fra avtroppende leder fikk hun en god oversikt over historien for samarbeidet og hvilken nytte vi kan av et tett samarbeid. 

 • Nina Skarpenes
  Nina Skarpenes på rektors kontor, hvor det være i overskuelig fremtid. Flytting av PHS til et annet sted er skjøvet langt ut i framtiden.

  Nina Skarpenes (54) er i gang med sitt første åremål som rektor på Politihøgskolen. Vi har møtt henne for en prat om dagens og fremtidens utfordringer innen grunnutdanning, forskning, lederutvikling og kompetanseheving i politiet. Utfordringene er mange, men det er mulighetene også!

 • Politihøgskolen 2015
  Politihøgskolens fremtidige lokalisering er igjen tema, denne gangen i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget. (Foto: NPL, Avslutningen PHS 2015)

  Justiskomiteen har avgitt sin innstilling til statsbudsjettet – Innst. 6 S (2017 -2018).  Utover det som er kjent i forhold til budsjetttildeling til politiet er det også tatt inn en del om lokalisering av Politihøgskolen. Nedenfor gjengis Høyre og Fremskrittpartiets innstilling. Statsbudsjettet ble behandlet i Stortinget mandag.

 • Nina Skarpenes
  GLAD OG STOLT: Rektor Nina Skarpenes. Foto: Politihøgskolen

  Politihøgskolen har nå fått godkjent planen for studiet Nordisk master i politiledelse, i samarbeid med Copenhagen Business School og Linnéuniversitetet i Växjö

 • Brita Bjørkelo
  Brita Bjørkelo er førsteamanuensis på Avdeling for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen – foto: Politihøgskolen

  Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT, hadde lansering av nye e-læringskurs den 2.juni 2016. I den forbindelse fikk vi som tilhørere og medansatte i stat, kommune og fylkeskommune med oss mange innspill til hvordan vi kan jobbe med strategisk kompetanseutvikling på nett.

 • Ragnhild Holm og Kirsti Nymo
  Ragnhild Holm, PHS og Kirsti Nymo, KRUS har skrevet en god artikkel om nettbaserte studier for politiledere

  - Kan ledelse læres via studier og kurs på nett? Det spør Ragnhild Holm ved PHS og Kirsti Nymo ved KRUS om i en artikkel om nettbaserte studier for ledere i politiet. Det sentrale spørsmålet er hvordan politiledere lærer å bli gode ledere. De drøfter bl.a. viktigheten av fysiske studiesamlinger og om det er legitimt å benytte arbeidstiden til nettstudier?

 • Janne H. I. Helgesen, PHS
  Seksjonsleder Janne H. I. Helgesen har ansvaret for de nye lederutdanningene på Politihøgskolen. Foto: Naledi Forbord

  Politihøgskolen fornyer nå videreutdanningen for politiledere. - Utdanningene skal i enda større grad imøtekomme de kravene og behovene som politiet vil møte i fremtiden, sier seksjonsleder Janne H. I. Helgesen på phs.no.

 • Rune Glomseth
  Rune Glomseth er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og har i en årrekke hatt ansvar for utdanninger inne organisasjon og ledelse. (Foto: privat)

  Politiledere er vokst opp i politiet - hva betyr det for deres evne til og utøvelse av lederskap?
  Dette spør Rune Glomseth ved Politihøgskolen i dette innlegget. Bakgrunnen er forskningsprosjekt hvor han bl.a. intervjuer toppledere i politiet.

 • Geir Krogh og Unn Kristin Olsen
  Forbundsleder i NPL, Geir Krogh og Unn Kristin Olsen i Parat politiet er skeptiske til uforutsigbar ledelse fra justisministeren

  Regjeringen foreslår å redusere opptaket til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen fra 720 til 550 elever. – Dette er i strid med tidligere løfter fra justisministeren, mener Geir Krogh, leder for Politilederne i Parat og Unn-Kristin Olsen, leder for Parat politiet. 

 • Rune Glomseth
  Rune Glomseth er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og har lenge vært en pådriver for en nordisk mastergrad i ledelse.

  Rune Glomseth meldte i går at styret for Politihøgskolen godkjente studieplanen for den nye nordiske mastergraden i politiledelse (NMPL). – Dette er en gledelig nyhet for politiledere i Norden og et godt verktøy for utvikling av ledelsesfaget i politiet, sier forbundsleder Geir Krogh.


 • Rektor på Politihøgskolen, Nina Skarpnes, var opptatt av modige endringsledere da hun åpnet det 12. LOU-II studiet mandag 3. oktober. (Foto: John Magne Aas, Tekst: Geir Krogh)

  Tradisjonen tro åpnet rektor Nina Skarpnes oppstarten av Politihøgskolens studie i ledelses- og organisasjonsutvikling trinn 2 (LOU-II) mandag 3. oktober. - Ledelse handler om å ha mot til å bruke kunnskap til å skape forandring, sa hun, og ønsket de 31 politilederne fra hele landet en god reise, både faglig og personlig.