Politihøgskolen

 • Avslutning PHS 2016
  Stolte nyutdannede politibetjenter med vitnemålene i Oslo rådhus 24. juni

  - Dere har ikke bare valgt et yrke, men en livsstil, sa statsråd Anundsen under sin tale til avgangselevene ved PHS i Oslo 24. Juni. Sammen med ordfører og politiets ledelse med Humlegård i spissen deltok han på årets avslutning i Oslo Rådhus.

 • Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til Politidirektoratets forslag til ny forskrift for opptak av studenter til Politihøgskolen.
  Vi støtter at reglene for opptak samles i en forskrift, men er skeptiske til redusert krav til svømmedyktighet. Samtidig mener vi at det må mer politilederkompetanse inn i opptaksnemdene. Les høringssvaret her og forslaget til ny forskrift her.

   

 • POLITIET PÅ 60 MINUTTER: Professor Frank Aarebrot holdt sitt foredrag fra lenestolen på scenen, uten manus – i kjent stil. Og med tydelige utfordringer til politiet.

  Årets forskningskonferanse på Politihøgskolen ble arrangert 8. og 9.juni. Som alltid et veldig godt program. Årets tema var «Oppdrag: Morgensdagens samfunn - politiets samfunnsoppdrag - hva utfordrer og hva er løsningen».Professor Frank Aarebrot holdt innledningsforedraget; - Statens voldsmonopol - quo vadis?

 • Nina Skarpenes
  Nina Skarpenes på rektors kontor, hvor det være i overskuelig fremtid. Flytting av PHS til et annet sted er skjøvet langt ut i framtiden.

  Nina Skarpenes (54) er i gang med sitt første åremål som rektor på Politihøgskolen. Vi har møtt henne for en prat om dagens og fremtidens utfordringer innen grunnutdanning, forskning, lederutvikling og kompetanseheving i politiet. Utfordringene er mange, men det er mulighetene også!

 • Politihøgskolen 2015
  Politihøgskolens fremtidige lokalisering er igjen tema, denne gangen i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget. (Foto: NPL, Avslutningen PHS 2015)

  Justiskomiteen har avgitt sin innstilling til statsbudsjettet – Innst. 6 S (2017 -2018).  Utover det som er kjent i forhold til budsjetttildeling til politiet er det også tatt inn en del om lokalisering av Politihøgskolen. Nedenfor gjengis Høyre og Fremskrittpartiets innstilling. Statsbudsjettet ble behandlet i Stortinget mandag.

 • Nina Skarpenes
  GLAD OG STOLT: Rektor Nina Skarpenes. Foto: Politihøgskolen

  Politihøgskolen har nå fått godkjent planen for studiet Nordisk master i politiledelse, i samarbeid med Copenhagen Business School og Linnéuniversitetet i Växjö

 • Brita Bjørkelo
  Brita Bjørkelo er førsteamanuensis på Avdeling for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen – foto: Politihøgskolen

  Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT, hadde lansering av nye e-læringskurs den 2.juni 2016. I den forbindelse fikk vi som tilhørere og medansatte i stat, kommune og fylkeskommune med oss mange innspill til hvordan vi kan jobbe med strategisk kompetanseutvikling på nett.

 • Ragnhild Holm og Kirsti Nymo
  Ragnhild Holm, PHS og Kirsti Nymo, KRUS har skrevet en god artikkel om nettbaserte studier for politiledere

  - Kan ledelse læres via studier og kurs på nett? Det spør Ragnhild Holm ved PHS og Kirsti Nymo ved KRUS om i en artikkel om nettbaserte studier for ledere i politiet. Det sentrale spørsmålet er hvordan politiledere lærer å bli gode ledere. De drøfter bl.a. viktigheten av fysiske studiesamlinger og om det er legitimt å benytte arbeidstiden til nettstudier?

 • Janne H. I. Helgesen, PHS
  Seksjonsleder Janne H. I. Helgesen har ansvaret for de nye lederutdanningene på Politihøgskolen. Foto: Naledi Forbord

  Politihøgskolen fornyer nå videreutdanningen for politiledere. - Utdanningene skal i enda større grad imøtekomme de kravene og behovene som politiet vil møte i fremtiden, sier seksjonsleder Janne H. I. Helgesen på phs.no.

 • Rune Glomseth
  Rune Glomseth er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og har i en årrekke hatt ansvar for utdanninger inne organisasjon og ledelse. (Foto: privat)

  Politiledere er vokst opp i politiet - hva betyr det for deres evne til og utøvelse av lederskap?
  Dette spør Rune Glomseth ved Politihøgskolen i dette innlegget. Bakgrunnen er forskningsprosjekt hvor han bl.a. intervjuer toppledere i politiet.

 • Geir Krogh og Unn Kristin Olsen
  Forbundsleder i NPL, Geir Krogh og Unn Kristin Olsen i Parat politiet er skeptiske til uforutsigbar ledelse fra justisministeren

  Regjeringen foreslår å redusere opptaket til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen fra 720 til 550 elever. – Dette er i strid med tidligere løfter fra justisministeren, mener Geir Krogh, leder for Politilederne i Parat og Unn-Kristin Olsen, leder for Parat politiet. 

 • Rune Glomseth
  Rune Glomseth er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og har lenge vært en pådriver for en nordisk mastergrad i ledelse.

  Rune Glomseth meldte i går at styret for Politihøgskolen godkjente studieplanen for den nye nordiske mastergraden i politiledelse (NMPL). – Dette er en gledelig nyhet for politiledere i Norden og et godt verktøy for utvikling av ledelsesfaget i politiet, sier forbundsleder Geir Krogh.


 • Rektor på Politihøgskolen, Nina Skarpnes, var opptatt av modige endringsledere da hun åpnet det 12. LOU-II studiet mandag 3. oktober. (Foto: John Magne Aas, Tekst: Geir Krogh)

  Tradisjonen tro åpnet rektor Nina Skarpnes oppstarten av Politihøgskolens studie i ledelses- og organisasjonsutvikling trinn 2 (LOU-II) mandag 3. oktober. - Ledelse handler om å ha mot til å bruke kunnskap til å skape forandring, sa hun, og ønsket de 31 politilederne fra hele landet en god reise, både faglig og personlig.