publikumsundersøkelse

  • Piblikumsundersøkelse
    Politiet la i dag frem publikumsundersøkelsen fra 2017

    Politidirektøren la i dag frem Politiets publikumsundersøkelse 2017. Publikum har en gjennomgående høy tillit til politiet, men er bekymret for nettkriminalitet og responstid. 83 prosent av innbyggerne har svært stor eller ganske stor tillit til politiet, en økning på 2 prosentpoeng fra i fjor, viser undersøkelsen.

  • Geir Krogh
    Forbundsleder Geir Krogh er ikke overrasket over nedgangen i befolkningens tillit til politiet. (Foto: Vetle Daler)

    I fjor svarte 77 prosent av befolkningen at de har svært eller ganske stor tillit til politiet, en nedgang på seks prosentpoeng fra 2017, ifølge en undersøkelse fra Kantar TNS. – Ikke overraskende, sier politilederne.