Samarbeid på tvers

 • Bjørn Håvard Olsen
  Bjørn Håvard Olsen er en av de tidligere lensmennene som har gått inn i rollen som politikontakt.

  Bjørn Håvard Olsen er fersk politikontakt for kommunene Kviteseid, Tokke og Fyresdal i Telemark. Han kom fra jobben som lensmann i Kviteseid, og har etter tre måneder som politikontakt gjort seg de første erfaringer om likheter og ulikheter mellom de to funksjonene.

 • Arbeidsgruppa på tvers
  Sammen med bl.a. Skolelederne arrangerte Norges Politilederlag «På Tvers» konferansen 19. september. Arbeidsgruppa fra venstre: Forbundsleder Geir Krogh, NPL, Agathe Brautaset Waage, Elevorganisasjonen, Vanja Konradsen, Frivillighet Norge, Kjersti Falch, FUG/FUB, Espen Thunestvedt, Øst politidistrikt, Per Trondsmo, Skolelederforbundet, Allan Goinson, KFU Oslo.

  Manglende kommunikasjon og uvilje mot å dele informasjon kan gjøre den forebyggende innsats rettet mot barn og unge unødvendig vanskelig. Om etatene kunne finne bedre og mer effektive måter å kommunisere på, kunne man spart dobbeltarbeid og fått et bedre resultat.
  Dette var flere av foredragsholderne inne på da den tverrfaglige konferansen «På Tvers» ble arrangert nylig, etter initiativ av blant andre Norges Politilederlag og Skolelederforbundet. 

 • På Tvers
  Ordsky fra "På Tvers" konferansen 19. september

  Skolelederforbundet, Norges politilederlag, KS, FUG, Elevorganisasjonen, KFU Oslo og Frivillighet Norge arrangerte i høst På tvers-konferansen, hvor utgangspunktet var mobbing, psykososial helse og ”utenforskap” i skole og barnehage. Her kan du lese om våre erfaringer!

 • Inga Marte Torkilsen
  Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marthe Torkildsen, tok seg tid til å snakke varmt om samarbeid på tvers. (Foto: Anne L. Buvik)

  Trygg oppvekst for barn og unge var tema da over 100 deltakere var samlet til konferanse på Gardermoen onsdag. Politilederlaget i Parat (NPL) var en av initiativtakerne. – Vi er helt avhengig av samarbeid på tvers av ulike etater og aktører. Derfor er konferansen så viktig, sier NPL-leder Geir Krogh.