Statsbudsjettet

 • Budsjettforliket 2017
  Faximile fra Aftenposten 5.12.16 – Foto: Vegard Wivestad Grøtt/ NTB scanpix

  Etter harde forhandlinger ble regjeringen, Krf og Venstre lørdag 3. desember enige om statsbudsjettet 2017. – Vi er glade for at det ble enighet, men budsjettforliket innebærer i realiteten en reduksjon av de frie driftsmidlene til politidistriktene, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Politilederen nr 5 2016
  Politilederen nr 5 2016

  Politilederen - Lensmannsbladet nr 5er nå sendt ut. I lederen omtaler forbundsleder Geir Krogh budsjettforslaget for 2017 og politireformen. I tillegg knytter han noen kommentarer til arbeidsmiljø, reform og kulturendringer.

 • Faksimile Aftenposten
  Forbundslederens debattinnlegg i Aftenposten 18. juli

  Et bredt flertall på Stortinget vedtok Nærpolitireformen, med høye ambisjoner og mange kryssende hensyn.
  Bakteppet er blant annet en svært kritisk Gjørv-rapport, som peker på politiets manglende evne til å takle kritiske hendelser. Nå, midt i gjennomføringen, begynner det i mange politidistrikt å røyne på. 

 • Krogh i justiskomiteen
  Forbundsleder Geir Krogh under høringen av statsbudsjettet i Stortingets justiskomité fredag 3. november. (Foto: Stortinget)

  - De viktigste punktene for medlemmene i Norges Politilederlag i neste års budsjett er følgende. Det må bli mindre politisk detaljstyring og økt handlingsrom for lokale prioriteringer. Og det må det bevilges nok penger til nye stillinger, sa forbundsleder Geir Krogh under dagens høring av statsbudsjettet i justiskomiteen.

 • Illustasjon politiet
  Budsjettforslaget fra Regjeringen fører i realiteten til en underfinansiering av politiet hevder forbundsleder Geir Krogh.(Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images)

  Norges Politilederlag i Parat, Politiets Fellesforbund og Politijuristene er samstemte i sin kritikk. – Regjeringen viser manglende vilje til å satse på politiet, og budsjettet for 2019 er kraftig underfinansiert, sier Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat.

 • Politihøgskolen 2015
  Politihøgskolens fremtidige lokalisering er igjen tema, denne gangen i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget. (Foto: NPL, Avslutningen PHS 2015)

  Justiskomiteen har avgitt sin innstilling til statsbudsjettet – Innst. 6 S (2017 -2018).  Utover det som er kjent i forhold til budsjetttildeling til politiet er det også tatt inn en del om lokalisering av Politihøgskolen. Nedenfor gjengis Høyre og Fremskrittpartiets innstilling. Statsbudsjettet ble behandlet i Stortinget mandag.

 • Anundsen og Humlegård
  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen presenterte politibudsjettet 2017 for den politiets ledelse og organisasjonene torsdag 6. oktober.

  Tradisjonen tro presenterte justis- og beredskapsministeren politibudsjettet for politiets ledelse og organisasjonene på torsdag. Tilbakemeldingen var svært positive og Anundsen fikk ros for et godt budsjett. - En økning på over to milliarder kroner fra 2016 budsjettet viser at regjeringen virkelig satser på politiet og ønsker at vi både skal lykkes med bemanningsmålene og Nærpolitireformen, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Per-Willy Amundsen
  Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen på NPL's ledersamling 11. mai 2017 (Foto: NPL)

  Torsdag 11. mai presenterte regjerningen revidert nasjonalbudsjett (RNB) med flere gladmeldinger til politi- og lensmannsetaten. De to viktigste var et tredje politihelikopter og 100 millioner kroner ekstra til drift i politidistriktene. – Dette er gode beslutninger og positive signaler fra regjeringen, men dessverre ikke nok til å friskmelde økonomien i etaten, kommenterer forbundsleder Geir Krogh.

 • Budsjettforlik
  Regjeringen, Venstre og Krf ble i går enige om statsbudsjettet for 2018. (Faximile fra nrk.no)

  Budsjettforliket i går mellom regjeringen, Venstre og KrF innebærer en økning av budsjettet med 131 millioner til ansettelse av nyutdannede politibetjenter i 2018. – Dette er gode nyheter, både for studenter og politidistriktene, men for lite til at alle de nyutdannede får jobb fra sommeren av. Det er heller ikke nok til å gjennomføre Nærpolitireformen som planlagt, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Geir Krogh forbundsleder NPL
  Forbundsleder i Norges Politilederlag, Geir Krogh, er klar til å møte politikere under årets valgkamp. (Foto: Anne L. Buvik)

  Valgkampen er i gang, selv om det er sommerferie og en stund til 11. september. Politiet er i fokus. Opposisjonen kritiserer politidirektøren og justisministeren. Statsministeren lover mer penger til politiet hvis hun får fortsette. Det er på tide at Norges Politilederlag melder seg på med viktige saker for politiledere.

 • Faksimile NRK 13-11-16
  Faksimile fra artikkel på nrk.no om intervjuet med forbundsleder Geir Krogh, som ble sendt i dagsnytt søndag 13.11.16 kl 10 og 11.

  - Det skjærer i enhver politileders hjerte når vi ikke får gjort det samfunnet forventer, nemlig fange forbrytere og forebygge kriminalitet, sa forbundsleder Geir Krogh på nyhetene i NRK på søndag. Han kommenterte varslingssaken i VG på lørdag om prioriteringer i Vest politidistrikt.

 • Forbundsleder Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh er positiv til signalene om mer strategisk og langsiktig styring og mindre detaljstyring av politiet.

  Regjeringen fortsetter satsning på politi- og lensmannsetaten. I statsbudsjettet, som ble lagt fram i dag, en økning på 4,7 %, vel 818 millioner kroner. – Det er bra at politiets budsjett styrkes, men like viktig er signalene om mer strategisk og langsiktig styring, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Geir Krogh og Unn Kristin Olsen
  Forbundsleder i NPL, Geir Krogh og Unn Kristin Olsen i Parat politiet er skeptiske til uforutsigbar ledelse fra justisministeren

  Regjeringen foreslår å redusere opptaket til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen fra 720 til 550 elever. – Dette er i strid med tidligere løfter fra justisministeren, mener Geir Krogh, leder for Politilederne i Parat og Unn-Kristin Olsen, leder for Parat politiet. 

 • Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen
  Sylvi Listhaug (FrP) overtok som justis- og beredskapsminister etter Per-Willy Amundsen (FrP) onsdag 17. januar. (Foto: NRK.NO)

  Sylvi Listhaug ble onsdag utnevnt som ny justis- og beredskapsminister i den blågrønne regjeringen. - Jeg ser frem til samarbeidet og forventer at hun vil kjempe like intenst for politiet som hun har gjort for de andre områdene hun har hatt ansvaret for, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Justisminister Anders Anundsen
  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen bevilger mer penger til drift i politidistriktene. Her avbildet på NPL's ledersamling i juni. (Foto: Anne L. Buvik)

  I kveld ble det kjent at justis- og beredskapsminister Anundsen har fått inn en økning på 300 mill. i neste års budsjett. Økningen er øremerket driftsbudsjettene i politidistriktene. – Dette vil kunne bøte på den negative utviklingen, men er på ingen måte nok til å friskmelde politibudsjettene, sier forbundsleder Geir Krogh.