Terrortrussel

 • Bistandsinstruksen
  Rapporten og forslaget til bistandsinstruks ble overlevert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen 30. september. Foto: Marita I. Wangberg, FD

  Norges Politielderlag har avgitt høring til rapport fra arbeidsgruppen for utarbeidelse av forslag til ny bistandsinstruks. Det er mye bra i forslaget til ny bistandsinstruks, men vi er klart imot at Forsvaret skal kunne iverksette maritime kontraterroroperasjoner uten bistandsanmodning fra politiet. Her er vårt høringssvar:

 • Bombe i Ski
  Terroren har rammet Øst politidistrikt. Politmester Steven Hasseldal må nå sørge for rask oppklaring av saken, her sammen med etterforskningsleder Sven B. Husdal og politadvokat Bjørn Thune. Foto: Ole Kr. Trana, Østlandets blad

  Bomben som ble levert på politihuset i Ski viser at terroren kan ramme oss ansatte i politiet. Terrorberedskap, gode sikkerhetsrutiner og en årvåken ansatt var avgjørende for at det gikk godt denne gangen. Det viktigste forebyggende tiltaket nå er en rask oppklaring av saken.

 • Humlegård og Solberg
  Statsminister Erna Solberg og politidirektør Odd Reidar Humlegård under nedleggelse grunnstein til politiets beredskapssenter på Taraldrud. Foto: NTB Scanpix

  Klipp fra Parat24: Flere opposisjonspartier mener Statsministeren feilinformerte Stortinget da hun forsikret om at terrorsikringen av viktige bygg var på stell. Statsministeren misforsto rapportene, ifølge politidirektøren.

 • PST-sjef Benedicte Bjørnland
  PST-sjefen følger som vanlig godt med.

  Ekstrem islamisme utgjør fortsatt den største terrortrusselen mot Norge. Det fastslo PST-sjef Benedicte Bjørnland i sitt innlegg på NPLs ledersamling på Gardermoen. Det har vært en forsiktig nedskriving av trusselbildet, men det er fortsatt alvorlig. Mindre komplekse angrep mot symbolmål er det mest sannsynlige scenarioet. 

 • Forsvarets nye bistandsinstruks
  Arne Røksund overleverte sin rapport til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Foto: Marita I. Wangberg, FD

  Norges Politilederlag er svært skeptiske til at forsvarer på eget initiativ skal gis anledning til å iverksette operasjoner i tidskritiske situasjoner. Politiet må ha ledelsen i alle nasjonale operasjoner, også innen maritime kontraterroroperasjoner, sier forbundsleder Geir Krogh.