Tilrettelagte avhør

  • Ingrid Heggli
    Ingrid Heggli, leder Barnehuset i Møre og Romsdal

    Ved endringen av straffeprosessloven i fjor høst ble det slutt på dommeravhør i forbindelse med mistanke om vold og/eller overgrep mot barn eller psykisk utviklingshemmede. Tilrettelagte avhør, som erstatter dem, foregår uten unntak på et av statens ti (snart elleve) barnehus. Endringene har gjort rollene klarere og hverdagen enklere for lederne på barnehusene.

    Tekst og foto: Anne L. Buvik