Varsling

 • Seksjonsleder Egil SvartbekkI september besluttet Justis- og beredskapsdepartementet at det skal etableres en ekstern varslingsordning for alle typer kritikkverdige forhold i justissektoren. Varslingsordningen skal være en sikkerhetsventil og et supplement til virksomhetsinterne varslingsordninger i mer spesielle varslingssaker. Vi har spurt seksjonsleder i HMS-seksjonen i Politidirektoratet, Egil Svartbekk, hva dette innebærer i praksis.

 • Norges Politilederlag har avgitt høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet vedr. forslag om endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. Vi takker visepolitimester Terje Nybøe for god bistand i arbeidet.

 • Adv. Harald Pedersen
  Adv. Harald Pedersen fra arbeidsrettsadvokatene

  Av Advokat Harald Pedersen, Arbeidsrettsadvokatene

  Varsling i betydningen av at man forsøker å si i fra om noe som er farlig, uten at man blir tatt på alvor og/eller at det får konsekvenser for den som sier i fra, er ikke noe nytt fenomen i vår historie.

 • God morgen Norge
  Forbundsleder Geir Krogh stilte til debatt sammen med privatetterforsker Ola Thune på God morgen Norge tirsdag 15. november – foto: sumo.tv2.no.

  Tirsdag morgen stilte forbundsleder Geir Krogh sammen med Ola Thune rundt frokostbordet i God morgen Norge på TV2. Temaet var varslingsaken i Bergen. Thune mente årsaken var manglende styring og ledelse, mens Krogh pekte på at ledere må ta ansvar for prioriteringene.

 • Faksimile NRK 13-11-16
  Faksimile fra artikkel på nrk.no om intervjuet med forbundsleder Geir Krogh, som ble sendt i dagsnytt søndag 13.11.16 kl 10 og 11.

  - Det skjærer i enhver politileders hjerte når vi ikke får gjort det samfunnet forventer, nemlig fange forbrytere og forebygge kriminalitet, sa forbundsleder Geir Krogh på nyhetene i NRK på søndag. Han kommenterte varslingssaken i VG på lørdag om prioriteringer i Vest politidistrikt.

 • Egil Svartbekk
  Seksjonsleder Egil Svartekk i HMS/HR i POD gjennomgikk status og læringspunkter fra varslingene i politiet.

  - Antall varslinger som er kommet til Politidirektoratet de siste årene fordeler seg slik: 2015 - 14 saker, 2015 - 8 saker, 2017 - 10 saker. Trenden fortsetter for 2018, antallet er noenlunde stabilt, sa seksjonsleder i Politidirektoratet, Egil Svartbekk, under Politilederkonferansen 2018.

 • Cecilie Thorsen
  Psykologspesialist Cecilie Thorsen har spesialkompetanse på varsling i arbeidslivet. Her deler hun en del av sine synspunkter og tanker omkring fagfeltet.

  Hvorfor kan varslingssaker ramme så hardt? Hvorfor er noen «størst» på varsling? Hvor viktig er lederens rolle i varslingssaker?
  Dette var spørsmålene psykologspesialist Cecilie Thorsen stilte i begynnelsen av sitt innlegg på politilederkonferansenpå Gardermoen i mai. Og vi tok en prat i etterkant for å få utdypet noen av punktene og for å få et bredere perspektiv på varslingsproblematikken fra et annerledes ståsted.

 • Debatt om varsling p åLitteraturhuset
  Panelet under kyndig ledelse fra Kai Sibbern. Fra venstre: Ole Martin Mortveit, Birthe Eriksen, Kjetil Rekdal, Karin Aslaksen og Ove A. Vanebo.

  Det var stinn brakke i Amalie Skram salen i Litteraturhuset mandag kveld. Det var mange politifolk å se blant publikum som fulgte debatten om varsling og ytringsfrihet i politiet. Debatten var god både faglig sett og med friske meningsutvekslinger. Debattantene var enige i at det var utfordringer med varslingskulturen i politiet, men ikke like enige om hva som må til for å bedre den.

 • Forbundsleder Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh mener det ikke er holdbart at PF saboterer varslingsinstituttet

  Den siste uken har flere medier fokusert på varslingsinstituttet i politi- og lensmannsetaten. Bakgrunnen er forslag til endringer i Arbeidsmiljølovens regler om varsling kombinert med at Politiets Fellesforbund (PF) fortsatt anbefaler sine medlemmer om ikke å varsle. – Jeg er enig med dagens leder i Aftenposten, som mener det er uansvarlig av PF å anbefale sine medlemmer å ikke varsle.  Det er ikke holdbart av PF å sabotere varslingsinstituttet på denne måten, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Kaare Songstad
  Kåre Songstad delte av sine erfaringer med varsling fra distrikt Vest.

  Da politimestrene møtte den nye (aller nyeste) justisministeren nylig, var det mange som fremhevet hva deres distrikt var størst på. Kaare Songstad i Vest valgte den tørrvittige varianten: «Vi er størst på varsling».
  politilederkonferansenpå Gardermoen delte han noen tanker omkring varsling, hva det gjør med den enkelte, lederne og arbeidsmiljøet.