Forvaltningsgjøremål

Tydelige prioriteringer

Ane Kvaal, forvaltingssjef i BergenVi møter politiinspektør Ane Kvaal, sjef for Felles Forvaltningsenhet Vest politidistrikt, på kontoret i Bergen. Kanskje ikke det politidistriktet som, av rene geografiske grunner, har den største direkte asylsøkertilstrømningen, men som likevel merker at det er blitt travlere tider. Hun fremhever klare prioriteringer og større fleksibilitet som lederutfordringer på sitt område.

Publisert 31 mars 2016 16:06

Les mer …

Flere mister våpentillatelsen

Våpentillatelser illustrasjonAldri før har så mange mistet våpentillatelsen som i fjor. Politiet har blitt strengere på hvem som kan eie våpen. Rus, psykiatri eller forelegg kan føre til at man mister våpentillatelsen. (Klipp fra nrk.no)

Publisert 04 februar 2016 08:56

Les mer …

Våpen på avveie - 1 000 døde eiere

Våpen på avveie - illustrasjonsfotoGudbrandsdølen Dagningen 3. oktober 2015: Det er nær 38.000 døde våpeneiere i Norge. 1.096 av dem hører til i Gudbrandsdal politidistrikt, og politiet har ikke oversikt over våpnene de eide.

Publisert 12 november 2015 16:26

Les mer …

Full kontroll på passkøen i Askim

Trond Widme, politistasjonssjef ved Indre Østfold politistasjonLedere skal ha et kontinuerlig fokus på utvikling av hvordan jobben utføres og organiseres. Ved Indre Østfold politistasjon har politistasjonssjef Trond Widme tatt dette på alvor og er først ute i å automatisere passkøen. Fra 1. desember må alle som søker om pass bestille time før de kommer på politistasjonen.

Publisert 19 desember 2014 00:01

Les mer …

Forebygging gjennom forvaltningsgjøremål

Forvaltningssjef Astrid Nilsen og politimester Ole B. Sæverud-kilde-itromso.noTroms politidistrikt har kommet langt med å bruke forvaltningshjemlene i forebyggende øyemed. I november 2012 startet de opp et eget prosjekt med mål om å forebygge alvorlig kriminalitet ved hjelp av enkle metoder og systematisk jobbing. Nå kommer de gode erfaringene resten av landets politidistrikt til gode.

Publisert 13 januar 2014 08:35

Les mer …