Ledersamlingen 2016: Til kunnskap og inspirasjon

Deltagere på ledersamlingen
Tross alvorlige tema var den en god og munter stemning på årets ledersamling på Gardermoen

Igjen kunne Norges Politilederlag innby til ledersamling med spennende program på Gardermoen 2. - 3. juni. Vel 120 deltakere og gjester delte kunnskap og meninger, hentet inspirasjon og bygget nettverk.

Tekst og foto: Anne L. Buvik

Det har åpenbart høy prioritet å delta på samlingen, både justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og riksadvokat Tor-Aksel Busch hadde ryddet plass i timeplanen for å holde innlegg. Også PST-sjef Benedicte Bjørnland og assisterende politidirektør Vidar Refvik bidro på samlingens første dag.

Dag to ble innledet med et foredrag om endringsledelse ved professor Bjørn Hennestad, før det ble paneldebatt om nærpoliti i randsonen med tre ordførere, prosjektleder Håkon Skulstad og politimester i Øst, Jon Steven Hasseldal. To lærerike dager på Gardermoen ble avsluttet med «speedforedrag» om «Mitt lederskap» ved tre markante politiledere.

Og som en rød tråd gjennom de to dagene gikk et ønske om å takke av avtroppende forbundsleder Jonny Nauste på best mulig måte. Representantskapet ble avviklet i timene før konferansen begynte, og Jonny Nauste gikk av etter åtte fremgangsrike år som forbundsleder. Samme dag rundet Politilederlaget 300 medlemmer, så Jonny Nauste fikk den avskjedsgaven han ønsket seg aller mest. Ellers vanket det både gaver og mange rosende ord, både fra minister, riksadvokat, Politilederlaget, samarbeidspartnere og gode venner, både i løpet av konferansen og ikke minst under festmiddagen. Nyvalgt forbundsleder Geir Krogh får utvilsomt mye å leve opp til!

Alt i alt en særdeles vellykket tilstelning, som bekrefter at dette arrangementet er NPLs viktigste ansikt utad. Det er bare å rydde plass i kalenderen til neste år. 

Publisert 28 juni 2016 13:12