Anundsen: - Ha fokus på mulighetene

Anders Anundsen
- Samarbeidet med NPL har vært svært konstruktivt, med løsningsorienterte innspill som har gjort reformen bedre, sa justisminister Anders Anundsen.

- Det er krevende å være leder i politiet. Men det er også viktig å ha fokus på mulighetene. Og aldri har det vært flere muligheter enn nå, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på ledersamlingen i NPL.

Tekst og foto: Anne L. Buvik

I fjor sendte Anundsen sin hilsen via en videolink, i år hadde han avsatt ettermiddagen til å delta under det meste av programmet torsdag, og han deltok også på festmiddagen om kvelden. Der benyttet han blant annet anledningen til å takke avtroppende forbundsleder Jonny Nauste for innsatsen og samarbeidet.

Anundsens innlegg var ikke spesielt spisset eller inneholdt de store nyhetene, men han trakk fram nødvendigheten av godt samarbeid med fagforeningene i politiet om man skulle lykkes med Nærpolitireformen.

- Samarbeidet med NPL har vært svært konstruktivt, med løsningsorienterte innspill som har gjort reformen bedre. Det er jeg takknemlig for. Samarbeidet blir også viktig i tiden fremover, hvor vi sammen må luke ut feil og mangler. Det er vanskelig å gjøre store omstillinger i Norge, mange liker å være brems. Det er også lett å forestille seg politiet som noe som skaper trygghet fordi det er nær oss fysisk, men det viktigste er tross alt at de er i stand til å gjøre jobben på est mulig måte. Om jeg skulle få behov for en hjerteoperasjon, ville jeg forlange å få den beste legen, ikke den som er nærmest, sa Anundsen blant annet.

Han kom også inn på det alltid tilbakevendende kravet om ressurser:
- Vi må vurdere hvordan vi kan bli bedre totalt sett, også uavhengig av ressurstilgangen. Ja, det handler om ressurser, men også om andre ting. Hvordan kan vi organisere oss bedre og jobbe smartere? Hva kan vi lære av andre? Det er også et spørsmål om holdninger, kultur og ledelse. Kanskje har vi blikket for mye rettet innover mot oss selv, noe det er en kultur for i det offentlige. Vi er ikke nok opptatt av hva andre gjør. Skal vi lykkes med politireformen, er det avgjørende at vi blir enige om hvilken retning vi skal gå. Vi må ta høyde for konstruktiv kritikk, lære av egne feil, skape en kultur for å lære av andre, og gjøre hverandre gode, understrekte statsråden.

- Det stilles store krav og skjer svært mye for øyeblikket. Ingen annen sektor er i nærheten av det som nå skjer i politiet. Jeg håper virkelig vi klarer å lande alt, var statsrådens fromme ønske avslutningsvis.

Publisert 28 juni 2016 13:28